AQUEST BLOG ES FUSIONA AMB EL DEL LEM / ESTE BLOG SE FUSIONA CON EL DEL LEM / THIS BLOG FUSES TOGETHER WITH THE LEM BLOG

Si ets subscriptor d’aquesta agenda de notícies de Gràcia Territori Sonor, podràs seguir-nos a partir d’ara al blog del LEM: https://lemfestival.wordpress.com

Si eres suscriptor de esta agenda de noticias de Gràcia Territori Sonor, podrás seguirnos a partir de ahora en el blog del LEM: https://lemfestival.wordpress.com

If you are a subscriber of this Gràcia Territori Sonor news agenda, you can follow us from now on the LEM’s blog:  https://lemfestival.wordpress.com

 

 

Marabunta Revisited

PEQUOD LLIBRES & GRÀCIA TERRITORI SONOR
presenten / presentan / presents
^
MARABUNTA: UNA REVISTA MÉS ENLLÀ DE LA CÚPULA DEL TRO
VÍCTOR NUBLA, SEBASTIÀ JOVANI I QUIM DÍAZ ENS EXPLIQUEN UN PROJECTE IMPOSSIBLE QUE VA SER REAL
^
MARABUNTA: UNA REVISTA MÁS ALLÁ DE LA CÚPULA DEL TRUENO
VÍCTOR NUBLA, SEBASTIÀ JOVANI Y QUIM DÍAZ NOS EXPLICAN UN PROYECTO IMPOSIBLE QUE FUE REAL
^
MARABUNTA: A MAGAZINE BEYOND THE THUNDERDOME
VÍCTOR NUBLA, SEBASTIÀ JOVANI AND QUIM DÍAZ REVEAL HOW AN IMPOSSIBLE PROJECT TURNED REAL
portades_marabunta 
logo_pequod
c/ Milà i Fontanals, 59
Vila de Gràcia
Barcelona
dissabte 27 de juny
13h
xerrada i aperitiu
sábado 27 de junio
13h
charla y aperitivo
on Saturday the 27th June
13h
talk and aperitif

CATALÀ

L’any 2009, els membres del nucli de producció de conceptes de Gràcia Territori Sonor, intrèpids conjuradors del pensament i exploradors dels foravials de l’art, van decidir engegar un projecte que només podria qualificar-se de veritable bogeria: crear una revista cultural que sobreeixís les demarcacions mercantils i les gesticulacions ensinistrades dels conceptes habituals de “revista” i també de “cultura”. Així, com un estol de formigues disciplinades però també força salvatges i famolenques, van anar traçant el rizoma de reflexions, paraules i imatges que acabarien donant forma a la Marabunta. Quatre anys de treball que es van condensar en tres números anuals que van voler ser una zona temporalment autònoma on l’alquímia intel·lectual es va posar al servei d’un dispositiu de vidència i de rastreig cultural a múltiples paratges i profunditats. 

A Marabunta també hi van participar Guillem Cifré, Enric Jardí, Type-Ø-Tones, Eduardo Manso, Germán Lázaro, Manuel de Val, Toni Moranta, Daniel Nàger, Le Freak, Tere Recarens, Evru, Carlos Pazos, María Durán, Philippe Blanchard, Isaki Lacuesta, Glòria Augusto, Daniel Sedcontra i el Senyor Pirazoloic, antropodòleg.
Ara, més de cinc anys després, és un bon moment per a desvetllar-ne l’origen de la idea i explicar els entre-surts i les energies que van donar lloc a tanta feliç insensatesa. Ho faran els artífex de l’aventura i tots els col·laboradors que puguin ser-hi presents.
col·labora: Bodega Marin

CASTELLANO
El año 2009, los miembros del núcleo de producción de conceptos de Gràcia Territori Sonor, intrépidos conjuradores del pensamiento y exploradores de los extramuros del arte, decidieron poner en marcha un proyecto que sólo podría calificarse de verdadera locura: crear una revista cultural que desbordase las demarcaciones mercantiles y las gesticulaciones adiestradas de los conceptos habituales de “revista” y también de “cultura”. Así, como un comando de hormigas disciplinadas pero también bastante salvajes y hambrientas, fueron trazando el rizoma de reflexiones, palabras e imágenes que acabarían dando forma a la Marabunta. Cuatro años de trabajo que se condensaron en tres números anuales que quisieron ser una zona temporalmente autónoma donde la alquimia intelectual se puso al servicio de un dispositivo de vidència y de rastreo cultural en múltiples parajes y profundidades.
En Marabunta también participaron Guillem Cifré, Enric Jardí, Type-Ø-Tones, Eduardo Manso, Germán Lázaro, Manuel de Val, Toni Moranta, Daniel Nàger, Le Freak, Tere Recarens, Evru, Carlos Pazos, María Durán, Philippe Blanchard, Isaki Lacuesta, Glòria Augusto, Daniel Sedcontra y el Señor Pirazoloico, antropodólogo.
Ahora, más de cinco años después, es un buen momento para desvelar el origen de la idea y explicar los entresijos y las energías que dieron lugar a tanta feliz insensatez. Lo harán los artífices de la aventura y todos los colaboradores que puedan estar presentes.
colabora: Bodega Marin

ENGLISH
It was 2009 when the core members at Gràcia Territori Sonor’s concept production –daring conspirators of thought, and explorers of the outskirts of art– made up their minds to start a project that could only be tagged as lunacy: a cultural magazine that should overflow the commercial borders and trained mannerisms attached to “magazines”, as well as to “culture”. Thus, like a row of disciplined yet wild, hungry ants, they started to draw the rhizome of reflections, words and images that would eventually shape up Marabunta (which is the Spanish word for a plague of ants). Four years of work were condensed in three yearly issues that created a temporarily self-sufficient area where intellectual alchemy was put to work in a clairvoyant, cultural tracking device that covered multiple depths and scopes. 
Also collaborators in Marabunta were Guillem Cifré, Enric Jardí, Type-Ø-Tones, Eduardo Manso, Germán Lázaro, Manuel de Val, Toni Moranta, Daniel Nàger, Le Freak, Tere Recarens, Evru, Carlos Pazos, María Durán, Philippe Blanchard, Isaki Lacuesta, Glòria Augusto, Daniel Sedcontra and Mister Pirazoloic, anthropologist.
Now, more than five years after, the time is ripe to reveal the inception of the idea and talk about the shocks and energies that gave birth to such a merry folly. The makers of the adventure and as many collaborators as possible will be there for the occasion.
collaborates: Bodega Marin
 

GTS presenta Noir Noir @ Sónar

demà / mañana / tomorrow

Gràcia Territori Sonor

presenta / presents

Noir Noir

Divendres 19 14:30h
SonarHall
Viernes 19 14:30h
SonarHall
Friday 19 14:30h
SonarHall

Noir Noir és un projecte iniciat per David Vellvehí l’any 2010, de paisatges sonors de límits obscurs, entre els power electronics i l’industrial. Èpic, espiritual, de ressonància màgica i feréstega psiquedèlia.


Noir Noir es un proyecto iniciado por David Vellvehí en 2010, de paisajes sonoros de límites oscuros, entre los power electronics y el industrial. Épico, espiritual, de resonancia mágica e indómita psiquedèlia.


Noir Noir is a project started by David Vellvehi in 2010, of sonic landscapes with dark outerlimits, between power electronics and industrial. Epic, spiritual, with resounding magic and untamed psychedelia.

LEM 1996-2014 = ELS ARXIUS / LOS ARCHIVOS / THE ARCHIVES

El dia 1 d’abril va fer 20 anys que es va fundar
Gràcia Territori Sonor
per celebrar-ho
FEM PÚBLICS ELS ARXIUS!
El día 1 de abril hizo 20 años que se fundó
Gràcia Territori Sonor
para celebrarlo
HACEMOS PÚBLICOS LOS ARCHIVOS!
On April 1st Gràcia Territori Sonor had
its 20th anniversary.
In order to celebrate it
WE ARE PUBLISHING THE ARCHIVES!

Després de dos anys d’intens treball de recerca i documentació, classificació, reformateig i disseny, avui fem públics els arxius històrics del LEM i altres activitats de Gràcia Territori Sonor, des de la seva fundació fins a l’actualitat.

 Tras dos años de intenso trabajo de investigación y documentación, clasificación, reformateo y diseño, hoy hacemos públicos los archivos históricos del LEM y otras actividades de Gràcia Territori Sonor, desde su fundación hasta la actualidad.

After two years of an intense process of research and documentation, classification, reshaping and design, today we publish the historical archives of LEM together with other activites of Gràcia Territori Sonor, from its foundation until the present time.

AQUÍ

HERE

portada_archives

El LEM obté el segell EFFE / El LEM obtiene el sello EFFE / LEM gets the EFFE Label

El Festival LEM ha estat reconegut pel Jurat Internacional Europe for Festivals – Festivals for Europe de la Comunitat Europea, i rep el segell EFFE 2015-2016.

Els receptors d’aquest segell són “festivals que destaquen per la seva qualitat artística i tenen un impacte significatiu a nivell local, nacional i internacional”.

Ens alegrem força per aquest distintiu, ja que els darrers tres anys han estat els més difícils en la història del projecte Gràcia Territori Sonor i de la seva activitat pública més visible: el LEM.

La dràstica disminució, any rere any, de les aportacions públiques al nostre projecte i els retards interminables en el pagament d’aquests suports per part de les institucions, han portat a la nostra entitat a un procés de desprofessionalització i precarietat que ha afectat també els col·lectius de creadors i professionals per a qui la nostra tasca ha representat una eina de difusió, investigació i producció en els darrers 20 anys.

Afortunadament, certs reconeixements com el que acabem de rebre il·luminen la foscor dels passadissos subterranis per on el nostre projecte, com molts d’altres, transita en aquests temps derivatius que corren, dominats per la feblesa patent del discurs dels mals menors, els bens majors, els mals majors i els bens menors.

Encara que esgotats anímicament i pràcticament sense recursos, creiem en el projecte Gràcia Territori Sonor i estem convençuts de la seva importància i singularitat en el context de la ciutat i del país, a més de ser conscients de la seva projecció internacional.

El distintiu EFFE l’han rebut molt pocs festivals catalans. Reduïts i arraconats com estem, però, aquest any celebrarem els 20 anys del LEM.

Gràcia Territori Sonor


El Festival LEM ha sido reconocido por el Jurado Internacional Europe for Festivals – Festivals for Europe de la Comunidad Europea, y recibe el sello EFFE 2015-2016.

Los receptores de este sello son “festivales que destacan por su calidad artística y tienen un impacto significativo a nivel local, nacional e internacional”.

Nos alegramos mucho por este distintivo, puesto que los últimos tres años han sido los más difíciles en la historia del proyecto Gràcia Territori Sonor y de su actividad pública más visible: el LEM.

La drástica disminución, año tras año, de las aportaciones públicas a nuestro proyecto y los retrasos interminables en el pago de estos apoyos por parte de las instituciones, han llevado a nuestra entidad a un proceso de desprofesionalización y precariedad que ha afectado también a los colectivos de creadores y profesionales para quienes nuestra tarea ha representado una herramienta de difusión, investigación y producción en los últimos 20 años.

Afortunadamente, ciertos reconocimientos como el que acabamos de recibir iluminan la oscuridad de los pasadizos subterráneos por donde nuestro proyecto, como muchos otros, transita en estos tiempos derivativos que corren, dominados por la debilidad patente del discurso de los males menores, los bienes mayores, los males mayores y los bienes menores.

Aunque agotados anímicamente y prácticamente sin recursos, creemos en el proyecto Gràcia Territori Sonor y estamos convencidos de su importancia y singularidad en el contexto de la ciudad y del país, además de ser conscientes de su proyección internacional.

El distintivo EFFE lo han recibido muy pocos festivales catalanes. Aún reducidos y arrinconados cómo estamos, este año celebraremos los 20 años del LEM.

Gràcia Territori Sonor


LEM Festival has been honored by the International Jury of European Community’s Europe for Festivals – Festivals for Europe, and has received the EFFE Label 2015-2016.

This label is reserved for “festivals that stand for artistic quality and have a significant impact on the local, national and international level.”.

We are mighty happy with this bit of news, as the last three years have been the toughest yet in the history of Gràcia Territori Sonor as a project and its most outstanding activity: LEM Festival.

Public contributions to our project have been dramatically cut year after year, while the endless delays in payments have led to a process of un-professionalization and insecurity that has taken its toll on artists and professionals for whom our task has been a tool of dissemination, investigation and production for the last 20 years.

Fortunately, recognitions like this one shine a light in the dark underground that we –and many others– tread in these drifting times ruled by the feeble speech about lesser evils, greater good, greater evils and lesser good.

Though emotionally exhausted and financially strangled, we still believe in the Gràcia Territori Sonor project and its importance and uniqueness in the context of the city and the country, not to mention international impact.

Few are the Catalan festivals that have been awarded the EFFE label. Overcome and cornered as we are, still we will celebrate LEM Festival’s 20th anniversary.

EFFE-LABEL-COLOR

Microtopies 2015

microtopies 2015

MICROTOPIES 2015
CATALÀ (CASTELLANO MÁS ABAJO, ENGLISH BELOW)
Microtopies és un conjunt de miniatures sonores específicament creades per a una convocatòria universal anual llançada per Gràcia Territori Sonor per configurar una edició especial del programa radiofònic Música i Geografía.
 
A Microtopies 2015 han participat 56 artistes i grups de 13 països. Les miniatures rebudes no han estat sotmeses a selecció i han estat incloses en l’estricte ordre de recepció.
 
Emisió en ràdio:
 
AVUI dijous 21 de maig de 2015 a les 19h (Ràdio Gràcia, 107.7 fm, Barcelona) 
 
Emisió en streaming:
 
dilluns 25 de maig de 2015 a les 18h (Ràdio Pica)
 
I també:
 
podcast Ràdio Gràcia
 
 

CASTELLANO
MICROTOPIES 2015
 
Microtopies es un conjunto de miniaturas sonoras específicamente creadas para una convocatoria universal anual lanzada por Gràcia Territori Sonor para configurar una edición especial del programa radiofónico Música i Geografia.
 
En Microtopies 2015 han participado 56 artistas y grupos de 13 países. Las miniaturas recibidas no han sido sometidas a selección y han sido incluídas en el estricto orden de recepción.
 
Emisión en radio: 
 
HOY jueves 21 de mayo de 2015 a las 19h (Ràdio Gràcia, 107.7 Mhz, FM Barcelona) 
 
Emisión en streaming: 
 
lunes 25 de mayo de 2015 a las 18h (Ràdio Pica)
 
Y también:
 
podcast Ràdio Gràcia
 
 

ENGLISH
MICROTOPIES 2015
 
Microtopies is a compilation of sonic miniatures specifically created for an annual universal call for projects proposed by Gràcia Territori Sonor for a special edition of the  Música i Geografía radio program.
 
56 artists and bands have participated in Microtopies 2015 from 13 different countries. The miniatures received haven’t been subjected to a selection process and have been included in strict order of receipt.
 
Radio broadcast:
 
TODAY Thursday the 21st of May 2015 at 19h (Ràdio Gràcia, 107.7 fm, Barcelona) 
 
Streaming: 
 
Monday the 25th of May 2015 at 18h (Ràdio Pica, http://www.radiopica.net )
 
And also:
 
Ràdio Gràcia podcast
 
PARTICIPANTS
Gràcia Territori Sonor vol agrair a tots els artistes que desinteressadament han contribuït a fer realitat aquest projecte.
Gràcia Territori Sonor quiere agradecer a todos los artistas que desinteresadamente han contribuido a hacer realidad este proyecto.
Gràcia Territori Sonor would like to thank the artists that have contributed charitably to make this project a reality.
 

Albert Negredo (Barcelona), Marc Egea (Tella), Víctor Aguado Machuca (Madrid), Antoni Robert (Barcelona), William Price (Birmingham-Alabama), Hiyohiyoipseniyo & Jukka-Pekka Kervinen (Manresa / Kitee), Thomas V. Christie (Montréal), Ricardo de Armas (Bahia Blanca), Domestic Tick Band (Barcelona), Daniel Blinkhorn (Svalbard), Diogo Lopes (Porto), Alejandro Moreno (Barcelona), Ana Paula Hall (Coronel Suarez), Sebastián Tapia (Valparaíso), Pedro Bericat (Zaragoza), Tischhh (Barcelona), Soundreamer Days (Barcelona), Kel Solo (Barcelona), Renato Ortiz Sandivari (Viña Del Mar), Rodrigo Yau (Valparaiso), Emmanuel Acosta Ramírez (Ciudad de México), Miquel Parera (Barcelona), BMF (Madrid), Sustainer (Barcelona), Zósim Timpà (Barcelona), Kingdinsky (Palma de Mallorca), J. Savagge (Girona), Osvaldo Cibils (Trento), Giacomo Salis – Paolo Sanna Duo (San Sperate – Sardara), Lucas Quejido (Barcelona), Adrià̃  Bofarull (Cerdanyola), Marco Ferrazza (Cagliari), Kheptsnem (Barcelona), Neotropic (St Leonard’s on Sea), Ulrich Mitzlaff (Lisboa), Xavier Tort (Barcelona), Víctor Nubla (Barcelona), Berthelot (Chartres), Lucius Works Here (Barcelona), Mir Blib (Sevilla), Triulet (Barcelona), Julius Granell (Valverde, Isla del Hierro), Julian Scordato (Barcelona), Albert Guitart (Barcelona), Peter Memmer (Madrid), Francis García (Colmenar de Oreja), Federico Echave (Buenos Aires), maoc’esttoi (Helsinki), 9v (Guildford), peterMann (London), Dura Maar (Sevilla), Renata Roman (Sao Paulo), Ignacio Lois (Barcelona), From There (Terrassa), Edu López (Bilbao), Martí Sales (Barcelona)

Maquetaci—n 1 (Page 1)

nova galeria / nueva galería / new gallery !!!

LA IMATGE DEL LEM 2000-2014
LA IMAGEN DEL LEM 2000-2014
THE IMAGE OF LEM 2000-2014
matriu_imatges_lem02_b
VES A https://lemfestival.wordpress.com/
I FES CLIC A LA BARRA LATERAL
VES A https://lemfestival.wordpress.com/
Y HAZ CLIC EN LA BARRA LATERAL
GO TO https://lemfestival.wordpress.com/
AND CLIC ON THE SIDEBAR

 

XXIX LUIGI RUSSOLO SOUND ART COMPETITION CALL FOR PARTICIPATION 2015

XXIX PREMI INTERNACIONAL D’ART SONOR LUIGI RUSSOLO
CONVOCATÒRIA 2015
XXIX PREMIO INTERNACIONAL DE ARTE SONORO LUIGI RUSSOLO 
CONVOCATORIA 2015
XXIX LUIGI RUSSOLO SOUND ART COMPETITION 
CALL FOR PARTICIPATION 2015

Intonarumori

CATALÀ (CASTELLANO MÁS ABAJO, ENGLISH BELOW)
El premi internacional Luigi Russolo és un dels més prestigiosos concursos de composició electroacústica. Es va iniciar l’any 1979 com a homenatge al pintor i compositor Luigi Russolo, el creador de la música sorollista. Inicialment i durant 40 anys el Concorso Internazionale Luigi Rusolo va ser organitzat per Gian Franco Maffina i Rossana Maggia a la Fundazione Russolo-Pratella (Varèse). 
 
Després d’una pausa breu el concurs reaparegué l’any 2010 coorganitzat per 
Studio Forum i Gràcia Territori Sonor en el context dels festivals Le Bruit de la Neige (Annecy) i LEM (Barcelona).
 
 
Per sisè any consecutiu aquest edició es realitzarà en dues localitzacions, Zones Refuges Editions (Doussard – França) el 31 de maig de 2015 i al mes d’octubre de 2014 en el Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA).
OBJECTIUS DEL CONCURS
Studio Forum (Annecy- Festival Le Bruit de la neige) i Gràcia Territori Sonor (Barcelona – LEM) anuncien novament el concurs Luigi Russolo – Rossana Maggia, ara en la seva vint-i-novena edició amb l’objectiu de fomentar la creació de música experimental i electroacústica especialment aquella que està basada en la semàntica sònica de Luigi Russolo.
CONDICIONS PER A PRESENTAR UNA PEÇA
El concurs està obert a participants de qualsevol país, compositors/artistes menors de 35 anys a la data del 15 d’abril de 2015. Hi ha una sola categoria. Cada participant pot presentar una sola peça.
No hi ha tarifa de participació en el concurs.
L’edició de 2015 és de temática lliure. 
La peça ha de tenir una durada d’entre 6 i 10 minuts.
La peça s’ha d’enviar:
Abans del 15 d’abril 2015 (data límit)
Ha d’estar enregistrada en estèreo en un CDR marcat exclusivament amb el títol de la peça.
El CD s’ha d’acompanyar de: 
-Una descripció curta de la peça sense mencionar-ne el nom del compositor.
– Un currículum separat de l’autor.
– Una fotocòpia del DNI/passaport de l’autor.
 
Adreça de correu: 
STUDIO FORUM
7 rue du Forum
74000 Annecy – France
 
Cada participant haurà d’enviar un correu electrònic confirmant l’enviament del paquet a la següent adreça: 
 
stforum@studioforum.net
 
Aquest any, els treballs també es poden enviar amb https://www.wetransfer.com/ (els documents en PDF o Word. El so en Aif o Wav…) a stforum@studioforum.net
JURAT
El jurat es reunirà el dia 31 de maig 2015 a Zones Refuges Editions (Doussard), escoltarà totes les peces rebudes i decidiran un 1er, 2on i 3er Premi i seleccionaran 10 peces per a participar en la final de Barcelona. Els resultats del concurs s’anunciaran a l’octubre 2015 amb la presentació de les peces seleccionades durant un concert al MACBA (Barcelona) en el context del Dispositiu LEM.
PREMIS
S’atorgararan els següents premis:
 
A Doussard:
 
· Luigi Russolo : 1er, 2on i 3er Premi
 
· El Jurat de Faverges seleccionarà 10 peces per a participar en la final de Barcelona.
 
A Barcelona:
 
· Gran Premi Luigi Russolo (d’entre els 3 premis Luigi Russolo)
 
· Menció Rossana Maggia per la millor peça què incorpori veus o onomatopeies.
 
·  Menció Gianfranco Maffina per la millor peça què incorpori idees originals de composició.
 
· Menció Especial del Jurat.
 
– Un Premi Especial del Públic serà atorgat en una sessió oberta al MACBA durant el LEM 2015.
 
– Un CD amb les peçes guanyadores serà editat per Monochromevision Label (Moscú)
– Cada artista guardonat rebrà 10 còpies. 
– La participació en el concurs implica el consentiment de l’artista perquè la seva peça formi part del CD editat per Monochromevision Label .
– Es realitzarà un concert per a mostrar les peces guardonades a l’acusmonium de Studio Forum durant el festival Le Bruit de la Neige.
–  Les peces participants seran incloses en els arxius sonors de Studio Forum i Gràcia Territori Sonor.
– Les peces guanyadores s’anunciaran a les respectives webs del festival Le Bruit de la Neige i de Gràcia Territori Sonor.
– Les peces guardonades s’emetran al programa de ràdio Música i Geografia a l’FM de Barcelona.
ST DUPONT
– El 2012, l’empresa ST Dupont de Faverges va proporcionar generosament regals pels tres guanyadors. El primer premi va rebre una estilogràfica Ligne 1, un producte creat l’any 1977 just dos anys abans de la primera edició del concurs (Varese, Itàlia). La història de ST Dupont està íntimament lligada a l’Ècole de Musique de Faverges ja què molts dels seus treballadors històricament han estat i són membres de la coral i la mateixa escola està localitzada dins una antiga seu de producció de la empresa.
En l’edició de 2013 el regal del “Gran Premi Luigi Russolo” (Barcelona) va ser una l’estilogràfica  “Andy Warhol ” de ST Dupont numerada 471 de 1964. En 2014, el regalo para el “Gran Premio Luigi Russolo”  (Barcelona) va ser la pluma estilográfica “Humphrey Bogart” ST Dupont, Edition Thématique Bogie Night (valorada en 900 €)
 
El 2015, el regal per al “Gran Premi Luigi Russolo” (Barcelona) serà la ploma estilogràfica “Orient Exprés edició limitada N°618/1883” ST. Dupont. Aquest objecte és representatiu del moviment, velocitat, dinamisme i espai futurista (Valorada en 1.400 euros).
PARTNERS
Organitzat per: 
 
Studio Forum
Gràcia Territori Sonor
 
amb el suport de:
 
Région Rhône Alpes – Conseil Général d’Haute Savoie – Ajuntament de Barcelona – Generalitat de Catalunya / Departament de Cultura – Zones-Refuges – SACEM
 
altres entitats associades al premi:
 
 Experimental Studio Slovak Radio (Bratislava) – Pacific 231 (Dublin) – École de Musique de Faverges – Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) – Monochromevision (Moscou)

 
CASTELLANO
El premio internacional Luigi Russolo es uno de los más prestigiosos concursos de composición electroacústica. Empezó en 1979 como un homenaje al pintor y compositor Luigi Russolo, el creador de la música ruidista. Inicialmente y durante 40 años el Concorso Internazionale Luigi Rusolo fue organizado por Gian Franco Maffina y Rossana Maggia en la Fundazione Russolo-Pratella (Varèse). 
 
Después de una breve pausa el concurso reapareció el año 2010 coorganizado por Studio Forum y Gràcia Territori Sonor en el contexto de los festivales Le Bruit de la Neige (Annecy) y LEM (Barcelona).
 
Por sexto año consecutivo esta edición se realizará en dos localizaciones, Zones Refuges Editions (Doussard – França) el 31 de mayo de 2015 y en el mes de octubre de 2014 en el Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA).
OBJETIVOS DEL CONCURSO
Studio Forum (Annecy- Festival Le Bruit de la neige) y Gràcia Territori Sonor (Barcelona – LEM) anuncian una vez más el concurso Luigi Russolo – Rossana Maggia, ahora en su vigésimonovena edición con el objetivo de fomentar la creación de música experimental y electroacústica especialmente aquella que está basada en la semántica sónica de Luigi Russolo.  
CONDICIONES PARA PRESENTAR UNA  PIEZA
El concurso está abierto a participantes de cualquier país, compositores/artistas menores de 35 años a fecha de 15 de abril de 2015. Existe una única categoría. Cada participante podrá presentar una única pieza.
No hay tarifa de participación en el concurso.
La edición de 2015 es de temática libre. 
La pieza ha de tener una duración entre 6 y 10 minutos.
La pieza se debe enviar:
Antes del 15 de abril 2015 (fecha límite)
Deberá estar grabada en estéreo en un CDR marcado exclusivamente con el título de la pieza.
El CD se debe acompañar de: 
-Una descripción corta de la pieza sin mencionar el nombre del compositor.
– Un currículum separado del autor.
– Una fotocopia del DNI/pasaporte del autor.
 
Dirección de correo:
STUDIO FORUM
7 rue du Forum
74000 Annecy – France
 
Cada participante deberá enviar un correo electrónico confirmando el envío del paquete a la siguiente dirección: 
 
stforum@studioforum.net
 
Este año, los trabajos también se pueden enviar con https://www.wetransfer.com/ (los documentos en PDF o Word. El sonido en Aif o Wav…) a stforum@studioforum.net
JURADO
El jurado se reunirá el dia 31 de mayo 2015 en Zones Refuges Editions (Doussard), escuchará todas las piezas recibidas y decidiran un 1º, 2º i 3º Premio y seleccionarán 10 piezas para participar en la final de Barcelona. Los resultados del concurso se anunciarán en octubre 2015 con la presentación de les piezas ganadoras durante un concierto en el MACBA (Barcelona) en el contexto del Dispositivo LEM.
PREMIOS
Se otorgaran los siguientes premios:
 
En Doussard:
 
· Luigi Russolo : 1º, 2º y 3º Premio
 
· El Jurado de Faverges seleccionará 10 piezas para a participar en la final de Barcelona.
 
En Barcelona:
 
· Gran Premio Luigi Russolo (entre los 3 premios Luigi Russolo)
 
· Mención Rossana Maggia para la mejor pieza que incorpore voces u onomatopeyas.
 
·  Mención Gianfranco Maffina para la mejor pieza que incorpore ideas originales de composición.
 
· Mención Especial del Jurado.
 
– Un Premio Especial del Público será otorgado en una sesión abierta en el MACBA durante el LEM 2015.
 
– Un CD con las piezas ganadoras será editado por Monochromevision Label  (Moscú)
– Cada artista ganador recibirá 10 copias. 
– La participación en el concurso implica el consentimiento del artista para que su pieza forme parte del CD editado por Monochromevision Label .
– Se realizará un concierto para a mostrar las piezas ganadoras en el acusmonium de Studio Forum durante el festival Le Bruit de la Neige.
–  Las piezas participantes serán incluidas en los archivos sonoros de Studio Forum y Gràcia Territori Sonor.
– Las piezas ganadoras se anunciarán en las respectivas webs del festival Le Bruit de la Neige y de Gràcia Territori Sonor.
– Las piezas ganadoras se emitirán en el programa de radio Música i Geografia en la FM de Barcelona.
ST DUPONT
– En 2012, la empresa ST Dupont de Faverges generosamente proporcionó regalos para los tres ganadores. El primer premio recibió una estilográfica Ligne 1, un producto creado el año 1977 justo dos años antes de la primera edición del concurso (Varese, Itàlia). La história de ST Dupont está íntimamente ligada a l’Ècole de Musique de Faverges ya que muchos de sus trabajadores históricamente han estado y son miembros del coro y la misma escuela está localizada en una antigua sede de producción de la empresa.
En la edición de 2013 el regalo del “Gran Premio Luigi Russolo” (Barcelona) fue la estilográfica  “Andy Warhol ” de ST Dupont numerada “471 de 1964”. En 2014, el regalo para el “Gran Premio Luigi Russolo”  (Barcelona) fue la pluma estilográfica “Humphrey Bogart” ST Dupont, Edition Thématique Bogie Night (valorada en 900 €)
 
En el 2015, el regalo para el “Gran Premio Luigi Russolo” (Barcelona) será la pluma estilográfica “Orient Exprés edición limitada N°618/1883” ST. Dupont. Este objeto es representativo del movimiento, velocidad, dinamismo y espacio futurista (Valorada en 1.400 euros).
PARTNERS
Organizado por: 
 
Studio Forum
Gràcia Territori Sonor
 
con el soporte de:
 
Région Rhône Alpes – Conseil Général d’Haute Savoie – Ajuntament de Barcelona – Generalitat de Catalunya / Departament de Cultura – Zones-Refuges – SACEM
 
otras entidades asociadas al premio:
 
Experimental Studio Slovak Radio (Bratislava) – Pacific 231 (Dublin) – École de Musique de Faverges – Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) – Monochromevision (Moscú)

ENGLISH
The Russolo competition is one of the most prestigious contests for electro-acoustic composition. It began in 1979 as homage to the painter and composer Luigi Russolo, the founder of noise music. Initially and over 40 years, the Concorso Internazionale Luigi Rusolo, was organised by Gian Franco Maffina and Rossana Maggia at the Fundazione Russolo-Pratella (Varèse). 
 
After a short break, the competition returned in 2010 under the co-direction of Studio Forum and Gràcia Territori Sonor within the Bruit de la Neige Festival (Annecy) and the LEM Festival (Barcelona).
 
This year, the contest will be held for the sixth consecutive year in two different locations, Zones Refuges Editions (Doussard – França) on the 31st of May 2014 and during October 2015 at the Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA, Spain).
OBJECTIVES OF THE COMPETITION
Studio Forum (Annecy- Festival Le Bruit de la neige) and Gràcia Territori Sonor (Barcelona – LEM Festival), once again announce the Luigi Russolo – Rossana Maggia competition now in its twenty-nine edition with the goal of fomenting the creation of experimental and electroacoustic music, especially that which is based on the sonic semantics of Luigi Russolo.
CONDITIONS FOR PRESENTING A PIECE
The competition is open to candidates from any country, composers/artists under the age of 35 at the date of the 15th of April 2015. There is one single category. Each candidate may only present one piece.
There is no fee required for participation in the competition.
There is no theme imposed for 2015.
The piece must be of a duration comprised between 6′ and 10′
The piece must be sent:
Before the 15th of April 2015 (deadline)
It must be recorded in stereo on a CD-R marked exclusively with the title of the piece.
The CD must be accompanied by:
– A short description of the piece with no mention of the composer’s name.
– A separate CV of the composer.
– A photocopy of the composer’s passport or identity card.
 
Mailing address: 
STUDIO FORUM
7 rue du Forum
74000 Annecy – France
 
Each participant must send an e-mail confirming the sending of the package to the following address:
 
stforum@studioforum.net
 
This year, works can also be send with https://www.wetransfer.com/ (Document in PDF, Word… Sound in Aif, Wav…) to stforum@studioforum.net
JURY
The jury will convene on the 31st of May 2015 at Zones Refuges Editions (Doussard), they will audition all the pieces received and will decide of the 1st/2nd and 3rd Award and will select 10 works to participate in the final in Barcelona. The results of the competition will be announced in October 2015 with a presentation of the selected pieces during a concert in MACBA (Barcelona) as part of LEM Festival.
AWARDS
The following Awards will be attributed:
 
In Doussard:
 
· Luigi Russolo : 1st/2nd and 3rd Award
 
· Jury of Faverges will select 10 works to participate in the final in Barcelona.
 
In Barcelona:
 
· Luigi Russolo Grand Prize (from one of the 3 Luigi Russolo Awards)
 
· Rossana Maggia mention for the best piece that uses vocals or onomatopoeias.
 
· Gianfranco Maffina mention for the best piece that uses innovative ideas of composition.
 
· Jury Special Mention
 
 
– An Audience Award will be decided in an open session at MACBA during the 2015 LEM Festival.
 
– A CD with the awarded pieces will be released by Monochromevision Label (Moscow)
– Each awarded artist will receive 10 copies. 
– Participation in the competition implies the agreement of the piece being released by Monochromevision Label .
– A concert to showcase the awarded pieces will take place at the Studio Forum acousmonium during the Le Bruit de la Neige Festival.
– The participating pieces will be included in Studio Forum and Gràcia Territori Sonor’s sonic archives.
– The award will be made public on the respective websites of the Le Bruit de la Neige Festival and Gracia Territori Sonor.
– The awarded pieces will receive airplay on the Música i Geografia radio programe, on Barcelona’s FM frequency.
ST DUPONT
– In 2012, ST Dupont company of Faverges had very generously provided gifts for the three winners. The first prize received a pen Ligne 1, a product created in 1977 just two small years before the premiere of the competition (Varèse, Italy). The history of ST Dupont is intimately linked to the music school as many of its workers historically have been and are currently members of the harmony choir and also the school is located in one of the company’s old production units.
In 2013, the gift for the “Grand Prix Luigi Russolo” (Barcelona) was the “Andy Warhol” pen by ST Dupont numbered “471 of 1964”  In 2014, the gift for the “Grand Prix Luigi Russolo” (Barcelona) was a fountain pen “Humphrey Bogart” ST Dupont, Edition Thématique Bogie Night (worth 900 €)
 
In 2015, the gift for the “Grand Prix Luigi Russolo” (Barcelona) will be a fountain pen “Orient Express limited N°618/1883” ST Dupont. This object is representative of the movement, speed, dynamism and futuristic space (Value 1.400 euros).
PARTNERS
Organized by: 
 
Studio Forum
Gràcia Territori Sonor
 
with the support of:
 
Région Rhône Alpes – Conseil Général d’Haute Savoie – Ajuntament de Barcelona – Generalitat de Catalunya / Departament de Cultura – Zones-Refuges – SACEM
 
other entities associated to the competition:
 
 Experimental Studio Slovak Radio (Bratislava) – Pacific 231 (Dublin) – École de Musique de Faverges – Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) – Monochromevision (Moscow)
 
Russolo, Carrà, Marinetti, Boccioni, Severini.

Russolo, Carrà, Marinetti, Boccioni, Severini.

CONVOCATÒRIA DE MINIATURES SONORES · CONVOCATORIA DE MINIATURAS SONORAS · OPEN CALL FOR SONIC MINIATURES

MICROTOPIES 2015

subkraken_03red

 

CATALÀ (CASTELLANO MÁS ABAJO, ENGLISH BELOW)

Gràcia Territori Sonor llança la quarta convocatòria universal de miniatures sonores amb l’objectiu de produïr una edició especial del programa de ràdio Música i Geografia.

Bases:

1. Per participar has d’enviar-nos una peça sonora d’un minut de durada.

2. Cada participant pot enviar solament una peça.

3. El format de l’enregistrament ha de ser AIFF.

4. Pots enviar la teva peça per e-mail a radio@gracia-territori.com o via We Transfer o similar.

5. L’arxiu que ens enviis ha de estar nominat així:

nom_de_l’autor_ciutat_títol_de_la_peça.aif

6. Amb el material rebut i en l’estricte ordre de recepció, es compondrà un mosaic sonor que formarà el contingut d’un programa especial de Música i Geografia.

7. El minut sonor que ens enviis ha d’estar lliure de drets d’autor o sota una llicència Creative Commons que permeti el seu us per a la radiodifiusió en aquest programa i la seva difusió en el blog de Gràcia Territori Sonor.

8. La data límit per enviar la peça és el 2 de maig de 2015.

9. Esperem peces minimalistes, música concreta, enregistraments de camp, ràdio-art, síntesi, samplerisme, improvisació, circuit-bending, collage, drones, experiments amb el temps, micrologies poètiques, paisatges mol·leculars, monòlegs amfibis, patologies sonores… i també tot el contrari.


CASTELLANO

Gràcia Territori Sonor lanza la cuarta convocatoria universal de miniaturas sonoras con el objetivo de producir una edición especial del programa de radio Música y Geografía.

Bases:

1. Para participar has de enviarnos una pieza sonora de un minuto de duración.

2. Cada participante puede enviar solamente una pieza.

3. El formato de la grabación ha de ser AIFF.

4. Puedes enviar tu pieza por e-mail a radio@gracia-territori.com o via We Transfer o similar.

5. El archivo que nos envies ha de estar nominado así:

nombre_del_autor_ciudad_título_de_la_pieza.aif

6. Con el material recibido y en estricto orden de recepción, se compondrá un mosaico sonoro que formará el contenido de un programa especial de Música y Geografía.

7. El minuto sonoro que nos envies ha de estar libre de derechos de autor o bajo una licencia Creative Commons que permita su uso para la radiodifiusión en este programa y su difusión en el blog de Gràcia Territori Sonor.

8. La fecha límite para enviar la pieza es el 2 de mayo de 2015.

9. Esperamos piezas minimalistas, música concreta, grabaciones de campo, radio-art, síntesis, samplerismo, improvisación, circuit-bending, collage, drones, experimentos con el tiempo, micrologías poéticas, paisajes moleculares, monólogos anfibios, patologías sonoras y también todo lo contrario.


ENGLISH

Gràcia Territori Sonor has launched a fourth open call for sonic miniatures to be broadcast on a special edition of the Música i Geografia radio programme.

Rules and regulations:

1. To participate send us a sonic piece of 1 minute in duration.

2. Each participant may exclusively send one piece.

3. The audio file format of the piece must be AIFF.

4. You may send your piece via e-mail to radio@gracia-territori.com or via We Transfer or similar.

5. The file you send us must be labelled as follows:

name_of_author_city_title_of_the_piece.aif

6. A sonic mosaic will be created with the material received in strict order of receipt and will be broadcast on a special edition of Música i Geografia.

7. The sonic miniature you send us must be free of copyright or have a Creative Commons license that allows its broadcast on this radio programme and its dissemination via Gràcia Territori Sonor’s blog.

8. The deadline is the 2nd of May 2015.

9. We are waiting for minimal pieces, musique concrète, field recordings, radio-art, synthesis, samplers, improvisation, circuit-bending, collages, drones, experiments with time, poetic micrologies, molecular soundscapes, amphibian monologues, sonic pathologies and also quite the contrary.