LEM 1996-2014 = ELS ARXIUS / LOS ARCHIVOS / THE ARCHIVES

El dia 1 d’abril va fer 20 anys que es va fundar
Gràcia Territori Sonor
per celebrar-ho
FEM PÚBLICS ELS ARXIUS!
El día 1 de abril hizo 20 años que se fundó
Gràcia Territori Sonor
para celebrarlo
HACEMOS PÚBLICOS LOS ARCHIVOS!
On April 1st Gràcia Territori Sonor had
its 20th anniversary.
In order to celebrate it
WE ARE PUBLISHING THE ARCHIVES!

Després de dos anys d’intens treball de recerca i documentació, classificació, reformateig i disseny, avui fem públics els arxius històrics del LEM i altres activitats de Gràcia Territori Sonor, des de la seva fundació fins a l’actualitat.

 Tras dos años de intenso trabajo de investigación y documentación, clasificación, reformateo y diseño, hoy hacemos públicos los archivos históricos del LEM y otras actividades de Gràcia Territori Sonor, desde su fundación hasta la actualidad.

After two years of an intense process of research and documentation, classification, reshaping and design, today we publish the historical archives of LEM together with other activites of Gràcia Territori Sonor, from its foundation until the present time.

AQUÍ

HERE

portada_archives
Anuncis