AQUEST BLOG ES FUSIONA AMB EL DEL LEM / ESTE BLOG SE FUSIONA CON EL DEL LEM / THIS BLOG FUSES TOGETHER WITH THE LEM BLOG

Si ets subscriptor d’aquesta agenda de notícies de Gràcia Territori Sonor, podràs seguir-nos a partir d’ara al blog del LEM: https://lemfestival.wordpress.com

Si eres suscriptor de esta agenda de noticias de Gràcia Territori Sonor, podrás seguirnos a partir de ahora en el blog del LEM: https://lemfestival.wordpress.com

If you are a subscriber of this Gràcia Territori Sonor news agenda, you can follow us from now on the LEM’s blog:  https://lemfestival.wordpress.com

 

 

Marabunta Revisited

PEQUOD LLIBRES & GRÀCIA TERRITORI SONOR
presenten / presentan / presents
^
MARABUNTA: UNA REVISTA MÉS ENLLÀ DE LA CÚPULA DEL TRO
VÍCTOR NUBLA, SEBASTIÀ JOVANI I QUIM DÍAZ ENS EXPLIQUEN UN PROJECTE IMPOSSIBLE QUE VA SER REAL
^
MARABUNTA: UNA REVISTA MÁS ALLÁ DE LA CÚPULA DEL TRUENO
VÍCTOR NUBLA, SEBASTIÀ JOVANI Y QUIM DÍAZ NOS EXPLICAN UN PROYECTO IMPOSIBLE QUE FUE REAL
^
MARABUNTA: A MAGAZINE BEYOND THE THUNDERDOME
VÍCTOR NUBLA, SEBASTIÀ JOVANI AND QUIM DÍAZ REVEAL HOW AN IMPOSSIBLE PROJECT TURNED REAL
portades_marabunta 
logo_pequod
c/ Milà i Fontanals, 59
Vila de Gràcia
Barcelona
dissabte 27 de juny
13h
xerrada i aperitiu
sábado 27 de junio
13h
charla y aperitivo
on Saturday the 27th June
13h
talk and aperitif

CATALÀ

L’any 2009, els membres del nucli de producció de conceptes de Gràcia Territori Sonor, intrèpids conjuradors del pensament i exploradors dels foravials de l’art, van decidir engegar un projecte que només podria qualificar-se de veritable bogeria: crear una revista cultural que sobreeixís les demarcacions mercantils i les gesticulacions ensinistrades dels conceptes habituals de “revista” i també de “cultura”. Així, com un estol de formigues disciplinades però també força salvatges i famolenques, van anar traçant el rizoma de reflexions, paraules i imatges que acabarien donant forma a la Marabunta. Quatre anys de treball que es van condensar en tres números anuals que van voler ser una zona temporalment autònoma on l’alquímia intel·lectual es va posar al servei d’un dispositiu de vidència i de rastreig cultural a múltiples paratges i profunditats. 

A Marabunta també hi van participar Guillem Cifré, Enric Jardí, Type-Ø-Tones, Eduardo Manso, Germán Lázaro, Manuel de Val, Toni Moranta, Daniel Nàger, Le Freak, Tere Recarens, Evru, Carlos Pazos, María Durán, Philippe Blanchard, Isaki Lacuesta, Glòria Augusto, Daniel Sedcontra i el Senyor Pirazoloic, antropodòleg.
Ara, més de cinc anys després, és un bon moment per a desvetllar-ne l’origen de la idea i explicar els entre-surts i les energies que van donar lloc a tanta feliç insensatesa. Ho faran els artífex de l’aventura i tots els col·laboradors que puguin ser-hi presents.
col·labora: Bodega Marin

CASTELLANO
El año 2009, los miembros del núcleo de producción de conceptos de Gràcia Territori Sonor, intrépidos conjuradores del pensamiento y exploradores de los extramuros del arte, decidieron poner en marcha un proyecto que sólo podría calificarse de verdadera locura: crear una revista cultural que desbordase las demarcaciones mercantiles y las gesticulaciones adiestradas de los conceptos habituales de “revista” y también de “cultura”. Así, como un comando de hormigas disciplinadas pero también bastante salvajes y hambrientas, fueron trazando el rizoma de reflexiones, palabras e imágenes que acabarían dando forma a la Marabunta. Cuatro años de trabajo que se condensaron en tres números anuales que quisieron ser una zona temporalmente autónoma donde la alquimia intelectual se puso al servicio de un dispositivo de vidència y de rastreo cultural en múltiples parajes y profundidades.
En Marabunta también participaron Guillem Cifré, Enric Jardí, Type-Ø-Tones, Eduardo Manso, Germán Lázaro, Manuel de Val, Toni Moranta, Daniel Nàger, Le Freak, Tere Recarens, Evru, Carlos Pazos, María Durán, Philippe Blanchard, Isaki Lacuesta, Glòria Augusto, Daniel Sedcontra y el Señor Pirazoloico, antropodólogo.
Ahora, más de cinco años después, es un buen momento para desvelar el origen de la idea y explicar los entresijos y las energías que dieron lugar a tanta feliz insensatez. Lo harán los artífices de la aventura y todos los colaboradores que puedan estar presentes.
colabora: Bodega Marin

ENGLISH
It was 2009 when the core members at Gràcia Territori Sonor’s concept production –daring conspirators of thought, and explorers of the outskirts of art– made up their minds to start a project that could only be tagged as lunacy: a cultural magazine that should overflow the commercial borders and trained mannerisms attached to “magazines”, as well as to “culture”. Thus, like a row of disciplined yet wild, hungry ants, they started to draw the rhizome of reflections, words and images that would eventually shape up Marabunta (which is the Spanish word for a plague of ants). Four years of work were condensed in three yearly issues that created a temporarily self-sufficient area where intellectual alchemy was put to work in a clairvoyant, cultural tracking device that covered multiple depths and scopes. 
Also collaborators in Marabunta were Guillem Cifré, Enric Jardí, Type-Ø-Tones, Eduardo Manso, Germán Lázaro, Manuel de Val, Toni Moranta, Daniel Nàger, Le Freak, Tere Recarens, Evru, Carlos Pazos, María Durán, Philippe Blanchard, Isaki Lacuesta, Glòria Augusto, Daniel Sedcontra and Mister Pirazoloic, anthropologist.
Now, more than five years after, the time is ripe to reveal the inception of the idea and talk about the shocks and energies that gave birth to such a merry folly. The makers of the adventure and as many collaborators as possible will be there for the occasion.
collaborates: Bodega Marin
 

GTS presenta Noir Noir @ Sónar

demà / mañana / tomorrow

Gràcia Territori Sonor

presenta / presents

Noir Noir

Divendres 19 14:30h
SonarHall
Viernes 19 14:30h
SonarHall
Friday 19 14:30h
SonarHall

Noir Noir és un projecte iniciat per David Vellvehí l’any 2010, de paisatges sonors de límits obscurs, entre els power electronics i l’industrial. Èpic, espiritual, de ressonància màgica i feréstega psiquedèlia.


Noir Noir es un proyecto iniciado por David Vellvehí en 2010, de paisajes sonoros de límites oscuros, entre los power electronics y el industrial. Épico, espiritual, de resonancia mágica e indómita psiquedèlia.


Noir Noir is a project started by David Vellvehi in 2010, of sonic landscapes with dark outerlimits, between power electronics and industrial. Epic, spiritual, with resounding magic and untamed psychedelia.

LEM 1996-2014 = ELS ARXIUS / LOS ARCHIVOS / THE ARCHIVES

El dia 1 d’abril va fer 20 anys que es va fundar
Gràcia Territori Sonor
per celebrar-ho
FEM PÚBLICS ELS ARXIUS!
El día 1 de abril hizo 20 años que se fundó
Gràcia Territori Sonor
para celebrarlo
HACEMOS PÚBLICOS LOS ARCHIVOS!
On April 1st Gràcia Territori Sonor had
its 20th anniversary.
In order to celebrate it
WE ARE PUBLISHING THE ARCHIVES!

Després de dos anys d’intens treball de recerca i documentació, classificació, reformateig i disseny, avui fem públics els arxius històrics del LEM i altres activitats de Gràcia Territori Sonor, des de la seva fundació fins a l’actualitat.

 Tras dos años de intenso trabajo de investigación y documentación, clasificación, reformateo y diseño, hoy hacemos públicos los archivos históricos del LEM y otras actividades de Gràcia Territori Sonor, desde su fundación hasta la actualidad.

After two years of an intense process of research and documentation, classification, reshaping and design, today we publish the historical archives of LEM together with other activites of Gràcia Territori Sonor, from its foundation until the present time.

AQUÍ

HERE

portada_archives

El LEM obté el segell EFFE / El LEM obtiene el sello EFFE / LEM gets the EFFE Label

El Festival LEM ha estat reconegut pel Jurat Internacional Europe for Festivals – Festivals for Europe de la Comunitat Europea, i rep el segell EFFE 2015-2016.

Els receptors d’aquest segell són “festivals que destaquen per la seva qualitat artística i tenen un impacte significatiu a nivell local, nacional i internacional”.

Ens alegrem força per aquest distintiu, ja que els darrers tres anys han estat els més difícils en la història del projecte Gràcia Territori Sonor i de la seva activitat pública més visible: el LEM.

La dràstica disminució, any rere any, de les aportacions públiques al nostre projecte i els retards interminables en el pagament d’aquests suports per part de les institucions, han portat a la nostra entitat a un procés de desprofessionalització i precarietat que ha afectat també els col·lectius de creadors i professionals per a qui la nostra tasca ha representat una eina de difusió, investigació i producció en els darrers 20 anys.

Afortunadament, certs reconeixements com el que acabem de rebre il·luminen la foscor dels passadissos subterranis per on el nostre projecte, com molts d’altres, transita en aquests temps derivatius que corren, dominats per la feblesa patent del discurs dels mals menors, els bens majors, els mals majors i els bens menors.

Encara que esgotats anímicament i pràcticament sense recursos, creiem en el projecte Gràcia Territori Sonor i estem convençuts de la seva importància i singularitat en el context de la ciutat i del país, a més de ser conscients de la seva projecció internacional.

El distintiu EFFE l’han rebut molt pocs festivals catalans. Reduïts i arraconats com estem, però, aquest any celebrarem els 20 anys del LEM.

Gràcia Territori Sonor


El Festival LEM ha sido reconocido por el Jurado Internacional Europe for Festivals – Festivals for Europe de la Comunidad Europea, y recibe el sello EFFE 2015-2016.

Los receptores de este sello son “festivales que destacan por su calidad artística y tienen un impacto significativo a nivel local, nacional e internacional”.

Nos alegramos mucho por este distintivo, puesto que los últimos tres años han sido los más difíciles en la historia del proyecto Gràcia Territori Sonor y de su actividad pública más visible: el LEM.

La drástica disminución, año tras año, de las aportaciones públicas a nuestro proyecto y los retrasos interminables en el pago de estos apoyos por parte de las instituciones, han llevado a nuestra entidad a un proceso de desprofesionalización y precariedad que ha afectado también a los colectivos de creadores y profesionales para quienes nuestra tarea ha representado una herramienta de difusión, investigación y producción en los últimos 20 años.

Afortunadamente, ciertos reconocimientos como el que acabamos de recibir iluminan la oscuridad de los pasadizos subterráneos por donde nuestro proyecto, como muchos otros, transita en estos tiempos derivativos que corren, dominados por la debilidad patente del discurso de los males menores, los bienes mayores, los males mayores y los bienes menores.

Aunque agotados anímicamente y prácticamente sin recursos, creemos en el proyecto Gràcia Territori Sonor y estamos convencidos de su importancia y singularidad en el contexto de la ciudad y del país, además de ser conscientes de su proyección internacional.

El distintivo EFFE lo han recibido muy pocos festivales catalanes. Aún reducidos y arrinconados cómo estamos, este año celebraremos los 20 años del LEM.

Gràcia Territori Sonor


LEM Festival has been honored by the International Jury of European Community’s Europe for Festivals – Festivals for Europe, and has received the EFFE Label 2015-2016.

This label is reserved for “festivals that stand for artistic quality and have a significant impact on the local, national and international level.”.

We are mighty happy with this bit of news, as the last three years have been the toughest yet in the history of Gràcia Territori Sonor as a project and its most outstanding activity: LEM Festival.

Public contributions to our project have been dramatically cut year after year, while the endless delays in payments have led to a process of un-professionalization and insecurity that has taken its toll on artists and professionals for whom our task has been a tool of dissemination, investigation and production for the last 20 years.

Fortunately, recognitions like this one shine a light in the dark underground that we –and many others– tread in these drifting times ruled by the feeble speech about lesser evils, greater good, greater evils and lesser good.

Though emotionally exhausted and financially strangled, we still believe in the Gràcia Territori Sonor project and its importance and uniqueness in the context of the city and the country, not to mention international impact.

Few are the Catalan festivals that have been awarded the EFFE label. Overcome and cornered as we are, still we will celebrate LEM Festival’s 20th anniversary.

EFFE-LABEL-COLOR

Microtopies 2015

microtopies 2015

MICROTOPIES 2015
CATALÀ (CASTELLANO MÁS ABAJO, ENGLISH BELOW)
Microtopies és un conjunt de miniatures sonores específicament creades per a una convocatòria universal anual llançada per Gràcia Territori Sonor per configurar una edició especial del programa radiofònic Música i Geografía.
 
A Microtopies 2015 han participat 56 artistes i grups de 13 països. Les miniatures rebudes no han estat sotmeses a selecció i han estat incloses en l’estricte ordre de recepció.
 
Emisió en ràdio:
 
AVUI dijous 21 de maig de 2015 a les 19h (Ràdio Gràcia, 107.7 fm, Barcelona) 
 
Emisió en streaming:
 
dilluns 25 de maig de 2015 a les 18h (Ràdio Pica)
 
I també:
 
podcast Ràdio Gràcia
 
 

CASTELLANO
MICROTOPIES 2015
 
Microtopies es un conjunto de miniaturas sonoras específicamente creadas para una convocatoria universal anual lanzada por Gràcia Territori Sonor para configurar una edición especial del programa radiofónico Música i Geografia.
 
En Microtopies 2015 han participado 56 artistas y grupos de 13 países. Las miniaturas recibidas no han sido sometidas a selección y han sido incluídas en el estricto orden de recepción.
 
Emisión en radio: 
 
HOY jueves 21 de mayo de 2015 a las 19h (Ràdio Gràcia, 107.7 Mhz, FM Barcelona) 
 
Emisión en streaming: 
 
lunes 25 de mayo de 2015 a las 18h (Ràdio Pica)
 
Y también:
 
podcast Ràdio Gràcia
 
 

ENGLISH
MICROTOPIES 2015
 
Microtopies is a compilation of sonic miniatures specifically created for an annual universal call for projects proposed by Gràcia Territori Sonor for a special edition of the  Música i Geografía radio program.
 
56 artists and bands have participated in Microtopies 2015 from 13 different countries. The miniatures received haven’t been subjected to a selection process and have been included in strict order of receipt.
 
Radio broadcast:
 
TODAY Thursday the 21st of May 2015 at 19h (Ràdio Gràcia, 107.7 fm, Barcelona) 
 
Streaming: 
 
Monday the 25th of May 2015 at 18h (Ràdio Pica, http://www.radiopica.net )
 
And also:
 
Ràdio Gràcia podcast
 
PARTICIPANTS
Gràcia Territori Sonor vol agrair a tots els artistes que desinteressadament han contribuït a fer realitat aquest projecte.
Gràcia Territori Sonor quiere agradecer a todos los artistas que desinteresadamente han contribuido a hacer realidad este proyecto.
Gràcia Territori Sonor would like to thank the artists that have contributed charitably to make this project a reality.
 

Albert Negredo (Barcelona), Marc Egea (Tella), Víctor Aguado Machuca (Madrid), Antoni Robert (Barcelona), William Price (Birmingham-Alabama), Hiyohiyoipseniyo & Jukka-Pekka Kervinen (Manresa / Kitee), Thomas V. Christie (Montréal), Ricardo de Armas (Bahia Blanca), Domestic Tick Band (Barcelona), Daniel Blinkhorn (Svalbard), Diogo Lopes (Porto), Alejandro Moreno (Barcelona), Ana Paula Hall (Coronel Suarez), Sebastián Tapia (Valparaíso), Pedro Bericat (Zaragoza), Tischhh (Barcelona), Soundreamer Days (Barcelona), Kel Solo (Barcelona), Renato Ortiz Sandivari (Viña Del Mar), Rodrigo Yau (Valparaiso), Emmanuel Acosta Ramírez (Ciudad de México), Miquel Parera (Barcelona), BMF (Madrid), Sustainer (Barcelona), Zósim Timpà (Barcelona), Kingdinsky (Palma de Mallorca), J. Savagge (Girona), Osvaldo Cibils (Trento), Giacomo Salis – Paolo Sanna Duo (San Sperate – Sardara), Lucas Quejido (Barcelona), Adrià̃  Bofarull (Cerdanyola), Marco Ferrazza (Cagliari), Kheptsnem (Barcelona), Neotropic (St Leonard’s on Sea), Ulrich Mitzlaff (Lisboa), Xavier Tort (Barcelona), Víctor Nubla (Barcelona), Berthelot (Chartres), Lucius Works Here (Barcelona), Mir Blib (Sevilla), Triulet (Barcelona), Julius Granell (Valverde, Isla del Hierro), Julian Scordato (Barcelona), Albert Guitart (Barcelona), Peter Memmer (Madrid), Francis García (Colmenar de Oreja), Federico Echave (Buenos Aires), maoc’esttoi (Helsinki), 9v (Guildford), peterMann (London), Dura Maar (Sevilla), Renata Roman (Sao Paulo), Ignacio Lois (Barcelona), From There (Terrassa), Edu López (Bilbao), Martí Sales (Barcelona)

Maquetaci—n 1 (Page 1)