XXVIII LUIGI RUSSOLO AWARDS (open call 2014)

 XXVIII PREMI LUIGI RUSSOLO (convocatòria 2014) // XXVIII PREMIO LUIGI RUSSOLO (convocatoria 2014)

Imatge

Catalá (castellano más abajo, English below)

El premi internacional Luigi Russolo és un dels més prestigiosos concursos de composició electroacústica. Es va iniciar l’any 1979 com a homenatge al pintor i compositor Luigi Russolo, el creador de la música sorollista. Inicialment i durant 40 anys el Concorso Internazionale Luigi Rusolo va ser organitzat per Gian Franco Maffina i Rossana Maggia a la Fundazione Russolo-Pratella (Varèse).

Després d’una pausa breu el concurs reaparegué l’any 2010 coorganitzat per Studio Forum i Gràcia Territori Sonor en el context dels festivals Le Bruit de la Neige (Annecy) i el Dispositiu LEM (Barcelona).

Per tercer any consecutiu aquest edició es realitzarà en dues localitzacions, la Soierie de Faverges (França) l’1 de juny de 2014 i al mes d’octubre de 2014 en el Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA).

OBJECTIUS DEL CONCURS

Studio Forum (Annecy- Festival Le Bruit de la Neige) i Gràcia Territori Sonor (Barcelona – Dispositiu LEM) anuncien novament el concurs Luigi Russolo – Rossana Maggia, ara en la seva vint-i-vuitena edició amb l’objectiu de fomentar la creació de música experimental i electroacústica especialment aquella que està basada en la semàntica sònica de Luigi Russolo.

CONDICIONS PER PRESENTAR UNA PEÇA

El concurs està obert a participants de qualsevol país, compositors/artistes menors de 35 anys a la data del 1 de maig de 2014. Hi ha una sola categoria. Cada participant pot presentar una sola peça.
No hi ha tarifa de participació en el concurs.
L’edició de 2014 és de temática lliure.
La peça ha de tenir una durada d’entre 6 i 10 minuts.
La peça s’ha d’enviar:
Abans del 15 d’abril 2014 (data límit)
Ha d’estar enregistrada en estèreo en un CDR marcat exclusivament amb el títol de la peça.
El CD s’ha d’acompanyar de:
-Una descripció curta de la peça sense mencionar-ne el nom del compositor.
– Un currículum separat de l’autor.
– Una fotocòpia del DNI/passaport de l’autor.

Adreça de correu:
STUDIO FORUM
7 rue du Forum
74000 Annecy – France

Cada participant haurà d’enviar un correu electrònic confirmant l’enviament del paquet a la següent adreça:

stforum@studioforum.net

JURAT

El jurat es reunirà el dia 31 de maig 2014 a La Soierie (Faverges), escoltarà totes les peces rebudes i decidiran un 1er, 2on i 3er Premi i seleccionaran 12 peces per a participar en la final de Barcelona. Els resultats del concurs s’anunciaran a l’octubre 2014 amb la presentació de les peces seleccionades durant un concert al MACBA (Barcelona) en el context del Dispositiu LEM.

PREMIS

S’atorgararan els següents premis:

A Faverges (FR):

· Luigi Russolo : 1er, 2on i 3er Premi

· El Jurat de Faverges seleccionarà 12 peces per a participar en la final de Barcelona.

A Barcelona (ES):

· Gran Premi Luigi Russolo (d’entre els 3 premis Luigi Russolo)

· Menció Rossana Maggia per la millor peça què incorpori veus o onomatopeies.

·  Menció Gianfranco Maffina per la millor peça què incorpori idees originals de composició.

· Menció Especial del Jurat.

– Un Premi Especial del Públic serà atorgat en una sessió oberta al MACBA durant el Dispositiu LEM 2014.
– Un CD amb les peçes guanyadores serà editat per Monochrome Vision Label (Moscú)
– Cada artista guardonat rebrà 10 còpies.
– La participació en el concurs implica el consentiment de l’artista perquè la seva peça formi part del CD editat per Monochrome Vision Label .
– Es realitzarà un concert per a mostrar les peces guardonades a l’acusmonium de Studio Forum durant el festival Le Bruit de la Neige.
–  Les peces participants seran incloses en els arxius sonors de Studio Forum i Gràcia Territori Sonor.
– Les peces guanyadores s’anunciaran a les respectives webs del festival Le Bruit de la Neige i de Gràcia Territori Sonor.
– Les peces guardonades s’emetran al programa de ràdio Música i Geografia a l’FM de Barcelona.

ST DUPONT

El 2012, l’empresa ST Dupont de Faverges va proporcionar generosament regals pels tres guanyadors. El primer premi va rebre una estilogràfica Ligne 1, un producte creat l’any 1977 just dos anys abans de la primera edició del concurs (Varese, Itàlia). La història de ST Dupont està íntimament lligada a l’Ècole de Musique de Faverges ja què molts dels seus treballadors històricament han estat i són membres de la coral i la mateixa escola està localitzada dins una antiga seu de producció de la empresa.
En l’edició de 2013 el regal del “Gran Premi Luigi Russolo” (Barcelona) va ser una l’estilogràfica  “Andy Warhol ” de ST Dupont numerada“471 de 1964″.

El 2014, el regal per al “Gran Premi Luigi Russolo” (Barcelona) serà la pluma estilogràfica “Humphrey Bogart” ST Dupont, Edition Thématique Bogie Night (valorada en 900 €)

PARTNERS

amb el suport de:

Région Rhône Alpes – Ville d’Annecy – Conseil Général d’Haute Savoie – Ajuntament de Barcelona – Generalitat de Catalunya / Departament de Cultura – SACEM

altres entitats associades al premi:

 Experimental Studio Slovak Radio (Bratislava) – Pacific 231 (Dublin) – La Soierie (Faverges) – École de Musique de Faverges – Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) – Monochromevision (Moscou)

Castellano

El premio internacional Luigi Russolo es uno de los más prestigiosos concursos de composición electroacústica. Empezó en 1979 como un homenaje al pintor y compositor Luigi Russolo, el creador de la música ruidista. Inicialmente y durant 40 años el Concorso Internazionale Luigi Rusolo fue organizado por Gian Franco Maffina y Rossana Maggia en la Fundazione Russolo-Pratella (Varèse).

Después de una breve pausa el concurso reapareció el año 2010 coorganizado por Studio Forum y Gràcia Territori Sonor en el contexto de los festivales Le Bruit de la Neige (Annecy) y el Dispositiu LEM (Barcelona).

Por tercer año consecutivo esta edición se realizará en dos localizaciones, la Soierie de Faverges (França) el 1 de junio de 2014 y en el mes de octubre de 2014 en el Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA).

OBJETIVOS DEL CONCURSO

Studio Forum (Annecy- Festival Le Bruit de la Neige) y Gràcia Territori Sonor (Barcelona – Dispositiu LEM) anuncian una vez más el concurso Luigi Russolo – Rossana Maggia, ahora en su vigésimooctava edición con el objetivo de fomentar la creación de música experimental y electroacústica especialmente aquella que está basada en la semántica sónica de Luigi Russolo.

CONDICIONES PARA PRESENTAR UNA  PIEZA

El concurso está abierto a participantes de cualquier país, compositores/artistas menores de 35 años a fecha de 1 de mayo de 2014. Existe una única categoría. Cada participante podrá presentar una única pieza.
No hay tarifa de participación en el concurso.
La edición de 2014 es de temática libre.
La pieza ha de tener una duración entre 6 y 10 minutos.
La pieza se debe enviar:
Antes del 15 de abril 2014 (fecha límite)
Deberá estar grabada en estéreo en un CDR marcado exclusivamente con el título de la pieza.
El CD se debe acompañar de:
-Una descripción corta de la pieza sin mencionar el nombre del compositor.
– Un currículum separado del autor.
– Una fotocopia del DNI/pasaporte del autor.

Dirección de correo:
STUDIO FORUM
7 rue du Forum
74000 Annecy – France

Cada participante deberá enviar un correo electrónico confirmando el envío del paquete a la siguiente dirección:

stforum@studioforum.net

JURADO

El jurado se reunirá el dia 31 de mayo 2014 en La Soierie (Faverges), escuchará todas las piezas recibidas y decidiran un 1º, 2º i 3º Premio y seleccionarán 12 piezas para participar en la final de Barcelona. Los resultados del concurso se anunciarán en octubre 2014 con la presentación de les piezas ganadoras durante un concierto en el MACBA (Barcelona) en el contexto del Dispositivo LEM.

PREMIOS

Se otorgaran los siguientes premios:

En Faverges (FR):

· Luigi Russolo : 1º, 2º y 3º Premio

· El Jurado de Faverges seleccionará 12 piezas para a participar en la final de Barcelona.

En Barcelona (ES):

· Gran Premio Luigi Russolo (entre los 3 premios Luigi Russolo)

· Mención Rossana Maggia para la mejor pieza que incorpore voces u onomatopeyas.

·  Mención Gianfranco Maffina para la mejor pieza que incorpore ideas originales de composición.

· Mención Especial del Jurado.

– Un Premio Especial del Público será otorgado en una sesión abierta en el MACBA durante el Dispositivo LEM 2014.
– Un CD con las piezas ganadoras será editado por Monochrome Vision Label  (Moscú)
– Cada artista ganador recibirá 10 copias.
– La participación en el concurso implica el consentimiento del artista para que su pieza forme parte del CD editado por Monochrome Vision Label .
– Se realizará un concierto para a mostrar las piezas ganadoras en el acusmonium de Studio Forum durante el festival Le Bruit de la Neige.
–  Las piezas participantes serán incluidas en los archivos sonoros de Studio Forum y Gràcia Territori Sonor.
– Las piezas ganadoras se anunciarán en las respectivas webs del festival Le Bruit de la Neige y de Gràcia Territori Sonor.
– Las piezas ganadoras se emitirán en el programa de radio Música i Geografia en la FM de Barcelona.

ST DUPONT

En 2012, la empresa ST Dupont de Faverges generosamente proporcionó regalos para los tres ganadores. El primer premio recibió una estilográfica Ligne 1, un producto creado el año 1977 justo dos años antes de la primera edición del concurso (Varese, Itàlia). La história de ST Dupont está íntimamente ligada a l’Ècole de Musique de Faverges ya que muchos de sus trabajadores históricamente han estado y son miembros del coro y la misma escuela está localizada en una antigua sede de producción de la empresa.
En la edición de 2013 el regalo del “Gran Premio Luigi Russolo” (Barcelona) fue la estilográfica  “Andy Warhol ” de ST Dupont numerada “471 de 1964”.

En 2014, el regalo para el “Gran Premio Luigi Russolo”  (Barcelona) será la pluma estilográfica “Humphrey Bogart” ST Dupont, Edition Thématique Bogie Night (valorada en 900 €)

PARTNERS

con el soporte de:

Région Rhône Alpes – Ville d’Annecy – Conseil Général d’Haute Savoie – Ajuntament de Barcelona – Generalitat de Catalunya / Departament de Cultura – SACEM

otras entidades asociadas al premio:

Experimental Studio Slovak Radio (Bratislava) – Pacific 231 (Dublin) – La Soierie (Faverges) – École de Musique de Faverges – Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) – Monochromevision (Moscú)

English

The Russolo competition is one of the most prestigious contests for electro-acoustic composition. It began in 1979 as homage to the painter and composer Luigi Russolo, the founder of noise music. Initially and over 40 years, the Concorso Internazionale Luigi Rusolo, was organised by Gian Franco Maffina and Rossana Maggia at the Fundazione Russolo-Pratella (Varèse).

After a short break, the competition returned in 2010 under the co-direction of Studio Forum and Gràcia Territori Sonor within the Bruit de la Neige Festival (Annecy) and the LEM Festival (Barcelona).

This year, the contest will be held for the third consecutive year in two different locations, la Soierie de Faverges (France) on the 1st of June 2014 and during October 2014 at the Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA, Spain).

OBJECTIVES OF THE COMPETITION

Studio Forum (Annecy- Festival Le Bruit de la Neige) and Gràcia Territori Sonor (Barcelona – Festival LEM), once again announce the Luigi Russolo – Rossana Maggia competition now in its twenty-eight edition with the goal of fomenting the creation of experimental and electroacoustic music, especially that which is based on the sonic semantics of Luigi Russolo.

CONDITIONS FOR PRESENTING A PIECE

The competition is open to candidates from any country, composers/artists under the age of 35 at the date of the 1st of May 2014. There is one single category. Each candidate may only present one piece.
There is no fee required for participation in the competition.
There is no theme imposed for 2014
The piece must be of a duration comprised between 6′ and 10′
The piece must be sent:
Before the 15th of April 2014 (deadline)
It must be recorded in stereo on a CD-R marked exclusively with the title of the piece.
The CD must be accompanied by:
– A short description of the piece with no mention of the composer’s name.
– A separate CV of the composer.
– A photocopy of the composer’s passport or identity card.

Mailing address:
STUDIO FORUM
7 rue du Forum
74000 Annecy – France

Each participant must send an e-mail confirming the sending of the package to the following address:

stforum@studioforum.net

JURY

The jury will convene on the 31st of May 2014 at La Soierie (Faverges), they will audition all the pieces received and will decide of the 1st/2nd and 3rd Award and will select 12 works to participate in the final in Barcelona. The results of the competition will be announced in October 2014 with a presentation of the selected pieces during a concert in MACBA (Barcelona) as part of LEM Festival.

AWARDS

The following Awards will be attributed:

In Faverges (FR):

· Luigi Russolo : 1st/2nd and 3rd Award

· Jury of Faverges will select 12 works to participate in the final in Barcelona.

In Barcelona (SP):

· Luigi Russolo Grand Prize (from one of the 3 Luigi Russolo Awards)

· Rossana Maggia mention for the best piece that uses vocals or onomatopoeias.

· Gianfranco Maffina mention for the best piece that uses innovative ideas of composition.

· Jury Special Mention

– An Audience Award will be decided in an open session at MACBA during the 2014 LEM Festival.
– A CD with the awarded pieces will be released by Monochrome Vision Label (Moscow)
– Each awarded artist will receive 10 copies.
– Participation in the competition implies the agreement of the piece being released by Monochrome Vision Label .
– A concert to showcase the awarded pieces will take place at the Studio Forum acousmonium during the Le Bruit de la Neige Festival.
– The participating pieces will be included in Studio Forum and Gràcia Territori Sonor’s sonic archives.
– The award will be made public on the respective websites of the Le Bruit de la Neige Festival and Gracia Territori Sonor.
– The awarded pieces will receive airplay on the Música i Geografia radio programe, on Barcelona’s FM frequency.

ST DUPONT

In 2012, ST Dupont company of Faverges very generously provided gifts for the three winners. The first prize received a pen Ligne 1, a product created in 1977 just two small years before the premiere of the competition (Varèse, Italy). The history of ST Dupont is intimately linked to the music school as many of its workers historically have been and are currently members of the harmony choir and also the school is located in one of the company’s old production units.
In 2013, the gift for the “Grand Prix Luigi Russolo” (Barcelona) was the “Andy Warhol” pen by ST Dupont numbered “471 of 1964”.

 In 2014, the gift for the “Grand Prix Luigi Russolo” (Barcelona) will be a fabulous fountain pen “Humphrey Bogart” ST Dupont, Edition Thématique Bogie Night (worth 900 €)

PARTNERS

with the support of:

Région Rhône Alpes – Ville d’Annecy – Conseil Général d’Haute Savoie – Ajuntament de Barcelona – Generalitat de Catalunya / Departament de Cultura – SACEM

other entities associated to the competition:

Experimental Studio Slovak Radio (Bratislava) – Pacific 231 (Dublin) – La Soierie (Faverges) – École de Musique de Faverges – Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) – Monochromevision (Moscow)

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s