HERTZIOSFERA 2013 convocatòria-convocatoria-open call

cartell_hertziosfera

HERTZIOSFERA 2013

convocatòria-convocatoria-open call

TALLER D’INTERVENCIÓ SONORA EN EL CONTEXT

TALLER DE INTERVENCIÓN SONORA EN EL CONTEXTO

WORKSHOP OF SONIC INTERVENTION IN CONTEXT

CATALÀ (CASTELLANO más abajo), ENGLISH bellos)

Gràcia Territori Sonor i Sons de Barcelona, amb la col·laboració de la Universitat Pompeu Fabra i la Biblioteca Jaume Fuster convoquen l’edició 2013 del taller Hertziosfera – Sons de Gràcia, novament a la Biblioteca Jaume Fuster. En aquesta edició del taller, els participants planificaran i realitzaran projectes específics d’intervenció sonora en el mateix edifici de la biblioteca. Aquest any el taller d’Hertziosfera s’uneix a les activitats commemoratives del centenari de “L’Arte dei rumori” (L’art dels sorolls), de Luigi Russolo, posant-hi èmfasi en pràctiques como l’activació sonora de l’espai i els elements propis del context, i en una reflexió sobre l’ampliació de la paleta sonora i sobre els diferents modes d’escolta. Per a això es proposa treballar específicament a partir de la idea d’infiltració en els canals sonors propis de la Biblioteca (megafonia, fil musical, web, mobiliari, equips, etc). Els resultats d’aquests projects quedaran temporalment instal·lats a la Biblioteca Jaume Fuster coincidint amb les Jornades Luigi Russolo organitzades per Gràcia Territori Sonor.

El taller serà impartit per Serafín Álvarez i Lúa Coderch

Sessió 1 (6 de maig)

– Presentació i introducció

– Brainstorming de potencials canals a intervenir

– Recorregut de reconeixement per la biblioteca

Sessió 2 (7 de maig)

– Impressions/comentari

– Enregistrament

Sessió 3 (13 de maig)

– Presentació d’idees amb suport audio. Discussió col·lectiva de possibles projectes. Es planteja la possibilitat de proposar projectes individuales o un projecte col·lectiu.

– Començar a treballar (gravar, editar, decisió de canals, etc.)

Sessió 4 (14 de maig)

– Tutorització

– Discussió dels diferents aspectes que concerneixen al projecte (Com arribem a l’audiència? Com difonem els treballs? Com els documentem? Com els distribuim? Com els llicenciem?)

Entre sessions 4 i 5, a casa

– Finalització dels treballs

Sessió 5 (21 de maig)

– Presentació final dels projectes

– Instal·lación a l’ espai de la biblioteca

Dates i ubicació del taller: 6, 7, 13, 14 i 21 de maig del 2013, de 18 a 20 hores

a la Biblioteca Jaume Fuster, Plaça Lesseps 20-22 Gràcia-Barcelona

Data límit d’inscripció: 1 de maig del 2013

Preu inscripcions: 20 €

Places limitades

Inscripcions i informació a: hertziosfera@gracia-territori.com

o trucant al 932384038 (de dilluns a divendres de 9 a 14h)

CASTELLANO

Gràcia Territori Sonor y Sons de Barcelona, con la colaboración de la Universitat Pompeu Fabra y la Biblioteca Jaume Fuster convocan la edición 2013 del taller Hertziosfera – Sons de Gràcia, nuevamente en la Biblioteca Jaume Fuster. En esta edición del taller, los participantes planificarán y realizarán proyectos específicos de intervención sonora en el mismo edificio de la biblioteca. Este año el taller de Hertziosfera se une a las actividades conmemorativas del centenario de “L’Arte dei rumori” (El arte de los ruidos), de Luigi Russolo, poniendo énfasis en prácticas como la activación sonora del espacio y los elementos propios del contexto, y en una reflexión sobre la ampliación de la paleta sonora y sobre los distintos modos de escucha. Para ello se propone trabajar específicamente a partir de la idea de infiltración en los canales sonoros propios de la Biblioteca (megafonía, hilo musical, web, mobiliario, equipos, etc). Los resultados de estos proyectos quedarán temporalmente instalados en la Biblioteca Jaume Fuster coincidiendo con las Jornadas Luigi Russolo organizadas por Gràcia Territori Sonor.

El taller será impartido por Serafín Álvarez y Lúa Coderch

Sesión 1 (6 de mayo)

– Presentación e introducción.

– Brainstorming de potenciales canales a intervenir

– Recorrido de reconocimiento por la biblioteca

Sesión 2 (7 de mayo)

– Impresiones/ comentario

– Grabación

Sesión 3 (13 de mayo)

– Presentación de ideas con soporte de audio. Discusión colectiva de posibles proyectos. Se plantea la posibilidad de proponer proyectos individuales o un proyecto colectivo.

– Empezar a trabajar (grabar, editar, decisión de canales, etc.)

Sesión 4 (14 de mayo)

– Tutorización

– Discusión de los distintos aspectos que conciernen al proyecto (¿cómo llegamos a la audiencia?, ¿cómo difundimos los trabajos?, ¿cómo los documentamos?, ¿cómo los distribuimos?, ¿cómo los licenciamos?)

Entre sesiones 4 y 5, en casa

– Finalización de los trabajos

Sesión 5 (21 de mayo)

– Presentación final de los proyectos

– Instalación en el espacio de la biblioteca

Fechas y ubicación del taller: 6, 7, 13, 14 y 21 de mayo de 2013, de 18 a 20 horas en la Biblioteca Jaume Fuster, Plaça Lesseps 20-22 Gràcia-Barcelona

Fecha límite de inscripción: 1 de mayo de 2013

Precio inscripción: 20 €

Plazas limitadas

Inscripciones e información en: hertziosfera@gracia-territori.com

o llamando al 932384038 (de lunes a viernes de 9 a 14h)

ENGLISH

Gràcia Territori Sonor and Sons de Barcelona, with the collaboration of the Universidad Pompeu Fabra and the Biblioteca Jaume Fuster  announce  the 2013 edition of  the Hertziosfera-Sons de Gràcia workshops, on this occasion at the Jaume Fuster lybrary. In this edition of the workshop the participants will plan and develop specific projects of sonic intervention in the lybrary building.

This year the Hertziosfera workshop will form part of the activities commemorating Luigi Russolo’s the “L’Arte dei rumori” (The Art of Noises) centenary, emphasising practices such as the sonic activation of the space and the elements of its context and reflecting on broadening the sound palette and different ways of listening. For this reason it is proposed that the participants work from the specific idea of infiltrating the library’s own sound channels (loudspeakers, background music, website, furniture, equipment, etc) The results of these projects will be installed in the Biblioteca Jaume Fuster from the 3rd-16th of June coinciding with the Jornades Luigi Russolo (Luigi Russolo Conferences) organized by Gràcia Territori Sonor.

The workshop will be coordinated by Serafín Álvarez i Lúa Coderch

Session 1 (6th of May)

– Presentation and introduction

– Brainstorming of potential channels in which to intervene

– Visual tour of the library

Session 2 (7th of May)

– Discussion

– Recording

Session 3 (13th of May)

– Presentation of ideas for audio format: collective discussion of possible projects. Both individual and collective projects may be proposed.

– Start projects (recording, editing, deciding channels etc.)

Sessió 4 (14th of May)

– Tutoring of projects

– Discussion of the different aspects that concern the project (How do we reach our audience? How do we disseminate our works? How do we document them? How do we distribute them? How do we license them?

Between sessions 4 and 5, participants at home

– Completion of works

Session 5 (21st of May)

– Final presentation of projects

– Installation of works at the library

Dates and location of the workshop: 6th, 7th, 13th, 14th and 21st of May 2013, from 18h to 20h

At the Biblioteca Jaume Fuster, Plaça Lesseps 20-22 Gràcia-Barcelona

Inscription closes: 1st of May 2013

Cost of inscription: 20 €

Limited places

For inscriptions and information contact: hertziosfera@gracia-territori.com

Or call 932384038 (from Monday to Friday between 9h and 14h)

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s