MICROTOPIES 2014 · OPEN CALL FOR SONIC MINIATURES

CONVOCATÒRIA DE MINIATURES SONORES // CONVOCATORIA DE MINIATURAS SONORAS

microtopies 2014_call

Català

Gràcia Territori Sonor llança la tercera convocatòria universal de miniatures sonores amb l’objectiu de produïr una edició especial del programa de ràdio Música i Geografia.

Bases:
1. Per participar has d’enviar-nos una peça sonora d’un minut de durada.
2. Cada participant pot enviar solament una peça.
3. El format de l’enregistrament ha de ser AIFF.
4. Pots enviar la teva peça per e-mail a radio@gracia-territori.com o a travès de drop-box.
5. L’arxiu que ens enviis ha de estar nominat així:
nom_de_l’autor_ciutat_títol_de_la_peça.aif
6. Amb el material rebut i en l’estricte ordre de recepció, es compondrà un mosaic sonor que formarà el contingut d’un programa especial de Música i Geografia.
7. El minut sonor que ens enviis ha d’estar lliure de drets d’autor o sota una llicència Creative Commons que permeti el seu us per a la radiodifusió en aquest programa i la seva difusió en el blog de Gràcia Territori Sonor.
8. La data límit per enviar la peça és l’1 de maig de 2014.

Castellano

Gràcia Territori Sonor lanza la tercera convocatoria universal de miniaturas sonoras con el objetivo de producir una edición especial del programa de radio Música y Geografía.

Bases:
1. Para participar has de enviarnos una pieza sonora de un minuto de duración.
2. Cada participante puede enviar solamente una pieza.
3. El formato de la grabación ha de ser AIFF.
4. Puedes enviar tu pieza por e-mail a radio@gracia-territori.com o a través de dropbox.
5. El archivo que nos envies ha de estar nominado así:
nombre_del_autor_ciudad_título_de_la_pieza.aif
6. Con el material recibido y en estricto orden de recepción, se compondrá un mosaico sonoro que formará el contenido de un programa especial de Música y Geografía.
7. El minuto sonoro que nos envies ha de estar libre de derechos de autor o bajo una licencia Creative Commons que permita su uso para la radiodifusión en este programa y su difusión en el bloc de Gràcia Territori Sonor.
8. La fecha límite para enviar la pieza es el 1 de mayo de 2014.

English

Gràcia Territori Sonor has launched a third open call for sonic miniatures to be broadcast on a special edition of the Música i Geografia radio programme.

Rules and regulations:
1. To participate send us a sonic piece of 1 minute in duration.
2. Each participant may exclusively send one piece.
3. The audio file format of the piece must be AIFF.
4. You may send your piece via e-mail to radio@gracia-territori.com or via drop-box.
5. The file you send us must be labelled as follows:
name_of_author_city_title_of_the_piece.aif
6. A sonic mosaic will be created with the material received in strict order of receipt and will be broadcast on a special edition of Música i Geografia.
7. The sonic miniature you send us must be free of copyright or have a Creative Commons license that allows its broadcast on this radio programme and its dissemination via Gràcia Territori Sonor’s blog.
8. The closing date is the 1st of May 2014.

XXVIII LUIGI RUSSOLO AWARDS (open call 2014)

 XXVIII PREMI LUIGI RUSSOLO (convocatòria 2014) // XXVIII PREMIO LUIGI RUSSOLO (convocatoria 2014)

Imatge

Catalá (castellano más abajo, English below)

El premi internacional Luigi Russolo és un dels més prestigiosos concursos de composició electroacústica. Es va iniciar l’any 1979 com a homenatge al pintor i compositor Luigi Russolo, el creador de la música sorollista. Inicialment i durant 40 anys el Concorso Internazionale Luigi Rusolo va ser organitzat per Gian Franco Maffina i Rossana Maggia a la Fundazione Russolo-Pratella (Varèse).

Després d’una pausa breu el concurs reaparegué l’any 2010 coorganitzat per Studio Forum i Gràcia Territori Sonor en el context dels festivals Le Bruit de la Neige (Annecy) i el Dispositiu LEM (Barcelona).

Per tercer any consecutiu aquest edició es realitzarà en dues localitzacions, la Soierie de Faverges (França) l’1 de juny de 2014 i al mes d’octubre de 2014 en el Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA).

OBJECTIUS DEL CONCURS

Studio Forum (Annecy- Festival Le Bruit de la Neige) i Gràcia Territori Sonor (Barcelona – Dispositiu LEM) anuncien novament el concurs Luigi Russolo – Rossana Maggia, ara en la seva vint-i-vuitena edició amb l’objectiu de fomentar la creació de música experimental i electroacústica especialment aquella que està basada en la semàntica sònica de Luigi Russolo.

CONDICIONS PER PRESENTAR UNA PEÇA

El concurs està obert a participants de qualsevol país, compositors/artistes menors de 35 anys a la data del 1 de maig de 2014. Hi ha una sola categoria. Cada participant pot presentar una sola peça.
No hi ha tarifa de participació en el concurs.
L’edició de 2014 és de temática lliure.
La peça ha de tenir una durada d’entre 6 i 10 minuts.
La peça s’ha d’enviar:
Abans del 15 d’abril 2014 (data límit)
Ha d’estar enregistrada en estèreo en un CDR marcat exclusivament amb el títol de la peça.
El CD s’ha d’acompanyar de:
-Una descripció curta de la peça sense mencionar-ne el nom del compositor.
- Un currículum separat de l’autor.
- Una fotocòpia del DNI/passaport de l’autor.

Adreça de correu:
STUDIO FORUM
7 rue du Forum
74000 Annecy – France

Cada participant haurà d’enviar un correu electrònic confirmant l’enviament del paquet a la següent adreça:

stforum@studioforum.net

JURAT

El jurat es reunirà el dia 31 de maig 2014 a La Soierie (Faverges), escoltarà totes les peces rebudes i decidiran un 1er, 2on i 3er Premi i seleccionaran 12 peces per a participar en la final de Barcelona. Els resultats del concurs s’anunciaran a l’octubre 2014 amb la presentació de les peces seleccionades durant un concert al MACBA (Barcelona) en el context del Dispositiu LEM.

PREMIS

S’atorgararan els següents premis:

A Faverges (FR):

· Luigi Russolo : 1er, 2on i 3er Premi

· El Jurat de Faverges seleccionarà 12 peces per a participar en la final de Barcelona.

A Barcelona (ES):

· Gran Premi Luigi Russolo (d’entre els 3 premis Luigi Russolo)

· Menció Rossana Maggia per la millor peça què incorpori veus o onomatopeies.

·  Menció Gianfranco Maffina per la millor peça què incorpori idees originals de composició.

· Menció Especial del Jurat.

- Un Premi Especial del Públic serà atorgat en una sessió oberta al MACBA durant el Dispositiu LEM 2014.
- Un CD amb les peçes guanyadores serà editat per Monochrome Vision Label (Moscú)
- Cada artista guardonat rebrà 10 còpies.
- La participació en el concurs implica el consentiment de l’artista perquè la seva peça formi part del CD editat per Monochrome Vision Label .
- Es realitzarà un concert per a mostrar les peces guardonades a l’acusmonium de Studio Forum durant el festival Le Bruit de la Neige.
-  Les peces participants seran incloses en els arxius sonors de Studio Forum i Gràcia Territori Sonor.
- Les peces guanyadores s’anunciaran a les respectives webs del festival Le Bruit de la Neige i de Gràcia Territori Sonor.
- Les peces guardonades s’emetran al programa de ràdio Música i Geografia a l’FM de Barcelona.

ST DUPONT

El 2012, l’empresa ST Dupont de Faverges va proporcionar generosament regals pels tres guanyadors. El primer premi va rebre una estilogràfica Ligne 1, un producte creat l’any 1977 just dos anys abans de la primera edició del concurs (Varese, Itàlia). La història de ST Dupont està íntimament lligada a l’Ècole de Musique de Faverges ja què molts dels seus treballadors històricament han estat i són membres de la coral i la mateixa escola està localitzada dins una antiga seu de producció de la empresa.
En l’edició de 2013 el regal del “Gran Premi Luigi Russolo” (Barcelona) va ser una l’estilogràfica  “Andy Warhol ” de ST Dupont numerada“471 de 1964″.

El 2014, el regal per al “Gran Premi Luigi Russolo” (Barcelona) serà la pluma estilogràfica “Humphrey Bogart” ST Dupont, Edition Thématique Bogie Night (valorada en 900 €)

PARTNERS

amb el suport de:

Région Rhône Alpes – Ville d’Annecy – Conseil Général d’Haute Savoie – Ajuntament de Barcelona – Generalitat de Catalunya / Departament de Cultura – SACEM

altres entitats associades al premi:

 Experimental Studio Slovak Radio (Bratislava) – Pacific 231 (Dublin) – La Soierie (Faverges) – École de Musique de Faverges – Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) – Monochromevision (Moscou)

Castellano

El premio internacional Luigi Russolo es uno de los más prestigiosos concursos de composición electroacústica. Empezó en 1979 como un homenaje al pintor y compositor Luigi Russolo, el creador de la música ruidista. Inicialmente y durant 40 años el Concorso Internazionale Luigi Rusolo fue organizado por Gian Franco Maffina y Rossana Maggia en la Fundazione Russolo-Pratella (Varèse).

Después de una breve pausa el concurso reapareció el año 2010 coorganizado por Studio Forum y Gràcia Territori Sonor en el contexto de los festivales Le Bruit de la Neige (Annecy) y el Dispositiu LEM (Barcelona).

Por tercer año consecutivo esta edición se realizará en dos localizaciones, la Soierie de Faverges (França) el 1 de junio de 2014 y en el mes de octubre de 2014 en el Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA).

OBJETIVOS DEL CONCURSO

Studio Forum (Annecy- Festival Le Bruit de la Neige) y Gràcia Territori Sonor (Barcelona – Dispositiu LEM) anuncian una vez más el concurso Luigi Russolo – Rossana Maggia, ahora en su vigésimooctava edición con el objetivo de fomentar la creación de música experimental y electroacústica especialmente aquella que está basada en la semántica sónica de Luigi Russolo.

CONDICIONES PARA PRESENTAR UNA  PIEZA

El concurso está abierto a participantes de cualquier país, compositores/artistas menores de 35 años a fecha de 1 de mayo de 2014. Existe una única categoría. Cada participante podrá presentar una única pieza.
No hay tarifa de participación en el concurso.
La edición de 2014 es de temática libre.
La pieza ha de tener una duración entre 6 y 10 minutos.
La pieza se debe enviar:
Antes del 15 de abril 2014 (fecha límite)
Deberá estar grabada en estéreo en un CDR marcado exclusivamente con el título de la pieza.
El CD se debe acompañar de:
-Una descripción corta de la pieza sin mencionar el nombre del compositor.
- Un currículum separado del autor.
- Una fotocopia del DNI/pasaporte del autor.

Dirección de correo:
STUDIO FORUM
7 rue du Forum
74000 Annecy – France

Cada participante deberá enviar un correo electrónico confirmando el envío del paquete a la siguiente dirección:

stforum@studioforum.net

JURADO

El jurado se reunirá el dia 31 de mayo 2014 en La Soierie (Faverges), escuchará todas las piezas recibidas y decidiran un 1º, 2º i 3º Premio y seleccionarán 12 piezas para participar en la final de Barcelona. Los resultados del concurso se anunciarán en octubre 2014 con la presentación de les piezas ganadoras durante un concierto en el MACBA (Barcelona) en el contexto del Dispositivo LEM.

PREMIOS

Se otorgaran los siguientes premios:

En Faverges (FR):

· Luigi Russolo : 1º, 2º y 3º Premio

· El Jurado de Faverges seleccionará 12 piezas para a participar en la final de Barcelona.

En Barcelona (ES):

· Gran Premio Luigi Russolo (entre los 3 premios Luigi Russolo)

· Mención Rossana Maggia para la mejor pieza que incorpore voces u onomatopeyas.

·  Mención Gianfranco Maffina para la mejor pieza que incorpore ideas originales de composición.

· Mención Especial del Jurado.

- Un Premio Especial del Público será otorgado en una sesión abierta en el MACBA durante el Dispositivo LEM 2014.
- Un CD con las piezas ganadoras será editado por Monochrome Vision Label  (Moscú)
- Cada artista ganador recibirá 10 copias.
- La participación en el concurso implica el consentimiento del artista para que su pieza forme parte del CD editado por Monochrome Vision Label .
- Se realizará un concierto para a mostrar las piezas ganadoras en el acusmonium de Studio Forum durante el festival Le Bruit de la Neige.
-  Las piezas participantes serán incluidas en los archivos sonoros de Studio Forum y Gràcia Territori Sonor.
- Las piezas ganadoras se anunciarán en las respectivas webs del festival Le Bruit de la Neige y de Gràcia Territori Sonor.
- Las piezas ganadoras se emitirán en el programa de radio Música i Geografia en la FM de Barcelona.

ST DUPONT

En 2012, la empresa ST Dupont de Faverges generosamente proporcionó regalos para los tres ganadores. El primer premio recibió una estilográfica Ligne 1, un producto creado el año 1977 justo dos años antes de la primera edición del concurso (Varese, Itàlia). La história de ST Dupont está íntimamente ligada a l’Ècole de Musique de Faverges ya que muchos de sus trabajadores históricamente han estado y son miembros del coro y la misma escuela está localizada en una antigua sede de producción de la empresa.
En la edición de 2013 el regalo del “Gran Premio Luigi Russolo” (Barcelona) fue la estilográfica  “Andy Warhol ” de ST Dupont numerada “471 de 1964”.

En 2014, el regalo para el “Gran Premio Luigi Russolo”  (Barcelona) será la pluma estilográfica “Humphrey Bogart” ST Dupont, Edition Thématique Bogie Night (valorada en 900 €)

PARTNERS

con el soporte de:

Région Rhône Alpes – Ville d’Annecy – Conseil Général d’Haute Savoie – Ajuntament de Barcelona – Generalitat de Catalunya / Departament de Cultura – SACEM

otras entidades asociadas al premio:

Experimental Studio Slovak Radio (Bratislava) – Pacific 231 (Dublin) – La Soierie (Faverges) – École de Musique de Faverges – Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) – Monochromevision (Moscú)

English

The Russolo competition is one of the most prestigious contests for electro-acoustic composition. It began in 1979 as homage to the painter and composer Luigi Russolo, the founder of noise music. Initially and over 40 years, the Concorso Internazionale Luigi Rusolo, was organised by Gian Franco Maffina and Rossana Maggia at the Fundazione Russolo-Pratella (Varèse).

After a short break, the competition returned in 2010 under the co-direction of Studio Forum and Gràcia Territori Sonor within the Bruit de la Neige Festival (Annecy) and the LEM Festival (Barcelona).

This year, the contest will be held for the third consecutive year in two different locations, la Soierie de Faverges (France) on the 1st of June 2014 and during October 2014 at the Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA, Spain).

OBJECTIVES OF THE COMPETITION

Studio Forum (Annecy- Festival Le Bruit de la Neige) and Gràcia Territori Sonor (Barcelona – Festival LEM), once again announce the Luigi Russolo – Rossana Maggia competition now in its twenty-eight edition with the goal of fomenting the creation of experimental and electroacoustic music, especially that which is based on the sonic semantics of Luigi Russolo.

CONDITIONS FOR PRESENTING A PIECE

The competition is open to candidates from any country, composers/artists under the age of 35 at the date of the 1st of May 2014. There is one single category. Each candidate may only present one piece.
There is no fee required for participation in the competition.
There is no theme imposed for 2014
The piece must be of a duration comprised between 6′ and 10′
The piece must be sent:
Before the 15th of April 2014 (deadline)
It must be recorded in stereo on a CD-R marked exclusively with the title of the piece.
The CD must be accompanied by:
- A short description of the piece with no mention of the composer’s name.
- A separate CV of the composer.
- A photocopy of the composer’s passport or identity card.

Mailing address:
STUDIO FORUM
7 rue du Forum
74000 Annecy – France

Each participant must send an e-mail confirming the sending of the package to the following address:

stforum@studioforum.net

JURY

The jury will convene on the 31st of May 2014 at La Soierie (Faverges), they will audition all the pieces received and will decide of the 1st/2nd and 3rd Award and will select 12 works to participate in the final in Barcelona. The results of the competition will be announced in October 2014 with a presentation of the selected pieces during a concert in MACBA (Barcelona) as part of LEM Festival.

AWARDS

The following Awards will be attributed:

In Faverges (FR):

· Luigi Russolo : 1st/2nd and 3rd Award

· Jury of Faverges will select 12 works to participate in the final in Barcelona.

In Barcelona (SP):

· Luigi Russolo Grand Prize (from one of the 3 Luigi Russolo Awards)

· Rossana Maggia mention for the best piece that uses vocals or onomatopoeias.

· Gianfranco Maffina mention for the best piece that uses innovative ideas of composition.

· Jury Special Mention

- An Audience Award will be decided in an open session at MACBA during the 2014 LEM Festival.
- A CD with the awarded pieces will be released by Monochrome Vision Label (Moscow)
- Each awarded artist will receive 10 copies.
- Participation in the competition implies the agreement of the piece being released by Monochrome Vision Label .
- A concert to showcase the awarded pieces will take place at the Studio Forum acousmonium during the Le Bruit de la Neige Festival.
- The participating pieces will be included in Studio Forum and Gràcia Territori Sonor’s sonic archives.
- The award will be made public on the respective websites of the Le Bruit de la Neige Festival and Gracia Territori Sonor.
- The awarded pieces will receive airplay on the Música i Geografia radio programe, on Barcelona’s FM frequency.

ST DUPONT

In 2012, ST Dupont company of Faverges very generously provided gifts for the three winners. The first prize received a pen Ligne 1, a product created in 1977 just two small years before the premiere of the competition (Varèse, Italy). The history of ST Dupont is intimately linked to the music school as many of its workers historically have been and are currently members of the harmony choir and also the school is located in one of the company’s old production units.
In 2013, the gift for the “Grand Prix Luigi Russolo” (Barcelona) was the “Andy Warhol” pen by ST Dupont numbered “471 of 1964”.

 In 2014, the gift for the “Grand Prix Luigi Russolo” (Barcelona) will be a fabulous fountain pen “Humphrey Bogart” ST Dupont, Edition Thématique Bogie Night (worth 900 €)

PARTNERS

with the support of:

Région Rhône Alpes – Ville d’Annecy – Conseil Général d’Haute Savoie – Ajuntament de Barcelona – Generalitat de Catalunya / Departament de Cultura – SACEM

other entities associated to the competition:

Experimental Studio Slovak Radio (Bratislava) – Pacific 231 (Dublin) – La Soierie (Faverges) – École de Musique de Faverges – Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) – Monochromevision (Moscow)

IMPRONIT #49 !

flyer_impronit_cinquena_temporada

dijous 21 de novembre, 21:30 h

jueves 21 de noviembre, 21:30 h

on Thursday the 21st November, 9:30 pm

CC La Sedeta, Sicília 321 (Gràcia)

català (castellano más abajo, English below)

Hola, ja sabeu que el LEM és un festival singular per diversos motius, tots ells bastant coneguts. El que no se sap tant és que potser sigui l’únic festival del món en l’equip del qual hi treballen dos músics de vent que processen el so dels seus instruments amb pedals d’efectes: Víctor Nubla (director artístic) i Ramon Marc Bataller (responsable de comunicació). Tots dos li han proposat a Víctor Hurtado (responsable de producció del festival y guitarrista amant, igualment, dels pedals d’efectes) de reunir-se per fer aquesta Impronit post-LEM. D’aquesta manera, i sense que serveixi de precedent (ja sabeu que no ens agrada autoprogramar-nos), us volem mostrar el millor de la casa en una sessió especial. Aquest serà el contingut de la Impronit 49, us esperem!

Ramon Marc Bataller (saxo elèctric) és integrant del suggestiu projecte Eh! i també de Same Old i TenebraEh!, a més de col·laborador en molts projectes de l’escena local.

Víctor Nubla (clarinet elèctric) és membre fundador de Macromassa, Aixònoéspànic y la European Improvisers Orchestra, entre d’altres projectes sonors.

Víctor Hurtado (Huan) (guitarra elèctrica) és membre fundador de Qa’a, Huan i actualment treballa en el projecte Jochen Arbeit & Huan.

____________________

castellano

Hola, ya sabéis que el LEM es un festival singular por varios motivos, todos ellos bastante conocidos. Lo que no se sabe tanto es que quizá sea el único festival del mundo en cuyo equipo de trabajo hay dos músicos de viento que procesan el sonido de sus instrumentos con pedales de efectos: Víctor Nubla (director artístico) y Ramon Marc Bataller (responsable de comunicación). Los dos le han propuesto a Víctor Hurtado (responsable de producción del festival y guitarrista explorador, igualmente, de los pedales de efectos) reunirse para hacer esta Impronit post-LEM. De este modo, y sin que sirva de precedente (ya sabéis que no nos gusta autoprogramarnos), os queremos mostrar lo mejor de la casa en una sesión especial. Este será el contenido de la Impronit 49, os esperamos!

Ramon Marc Bataller (saxo eléctrico) es integrante del sugestivo proyecto Eh! y también de Same Old y TenebraEh!, además de colaborador en muchos proyectos de la escena local.

Víctor Nubla (clarinete eléctrico) es miembro fundador de Macromassa, Aixònoéspànic y la European Improvisers Orchestra, entre otros proyectos sonoros.

Víctor Hurtado (Huan) (guitarra eléctrica) es miembro fundador de Qa’a, Huan y actualmente trabaja en el proyecto Jochen Arbeit & Huan.

____________________

English

Hello, most of you know that LEM is a singular festival for many reasons, all of which are well known. What perhaps isn’t known is that it could be the only festival in the world  in which two members of it’s team are wind musicians that process the sound of their instruments with effect pedals: Víctor Nubla (artistic director) and Ramon Marc Bataller (responsable of communication). Both proposed Víctor Hurtado (responsable of production at the festival -guitarrist and fellow pedal enthusiast) to join them on this post-LEM Impronit. This way (and without serving as a precedent, because you know we don’t like to program ourselves) we want to show you the best in the house with this special session. This will be  the contents of Impronit 49, don’t miss it!

Ramon Marc Bataller (electric saxophone) member of suggestive project Eh! and of Same Old and TenebraEh!, he’s also a collaborator in many other local projects.

Víctor Nubla (electric clarinet) is a founding member of Macromassa, Aixònoéspànic and the European Improvisers Orchestra, among other sonic projects.

Víctor Hurtado (Huan) (electric guitar) is founding member of Qa’a, Huan and is currently playing with project Jochen Arbeit & Huan.

UNA NIT GTS AL MERCAT DE VIC – UNA NOCHE GTS EN EL MERCAT DE VIC – A GTS EVENING AT THE MERCAT DE VIC

Gràcia Territori Sonor presenta dos projectes sonors al Mercat de Música Viva de Vic el dijous 12 de setembre a la Jazz Cava de Vic, compartint escenari amb una encertadíssima aposta de Bankrobber.

Gràcia Territori Sonor presenta dos proyectos sonoros en el Mercat de Música Viva de Vic el jueves 12 de septiembre en la Jazz Cava de Vic, compartiendo escenario con una acertadísima apuesta de Bankrobber.

Gràcia Territori Sonor presents two sonic projects at the Mercat de Música Viva de Vic next Thursday the 12th of September at the Jazz Cava de Vic, sharing the stage with an on the money proposal from Bankrobber.

DIJOUS 12 de SETEMBRE DE 2013 - JUEVES 12 de SEPTIEMBRE DE 2013 - THURSDAY 12th of SEPTEMBER 2013

valentina

 
21:30 h. VALENTINA
El nou projecte de Paco Jordi (baix i guitarra) i Guillermo Martorell (guitarra i baix) va ser una de les descobertes del LEM 2012. El duet proposa una música densa que, a partir del concepte de rock experimental, beu de l’electrònica, el minimalisme, el jazz i la música cinematogràfica. Aquest cop, acompanyats per Aleix Bou a la bateria.
El nuevo proyecto de Paco Jordi (bajo y guitarra) y Guillermo Martorell (guitarra y bajo) fue uno de los descubrimientos del LEM 2012. El duo propone una música densa que, a partir del concepto de rock experimental, bebe de la electrónica, el minimalismo, el jazz y la música cinematográfica. Esta vez, acompañados por Aleix Bou a la batería.
The new project by Paco Jordi (bass and guitar) and Guillermo Martorell (guitar and bass) was one of the discoveries of LEM 2012. The duet offers a dense music that emmerges from the concept of experimental rock and takes from electronica, minimalism, jazz and cinematographic music. This time accompanied by Aleix Bou on the drums.
canvis_vells
22:45 h. CANVIS VELLS
Les composicions d’Antoni Martí (piano) exploren l’univers de les paraules i creen cançons en les quals els textos de Goytisolo, Brossa o Vallejo adquireixen la força de l’oralitat en un gènere tan poc habitual aquí com essencial per entendre la música europea: el cabaret poètic o potser filosòfic. Amb el concurs imprescindible d’Angélica Sánchez (veu), Maya Fernández (flauta), Pau Badia (clarinet) i Miquel Ferrés (baix).
Las composiciones de Antoni Martí (piano) exploran el universo de las palabras y crean canciones en las cuales los textos de Goytisolo, Brossa o Vallejo adquieren la fuerza de la oralidad en un género tan poco habitual aquí como esencial para entender la música europea: el cabaret poético o quizá filosófico. Con el concurso imprescindible de Angélica Sánchez (voz), Maya Fernández (flauta), Pau Badia (clarinete) y Miquel Ferrés (bajo).
The compositions of Antoni Martí (piano) explore the universe of words and create songs in which the texts of Goytisolo, Brossa or Vallejo acquire the strength of oral speech in a genre as unusual here as it is essential for the understanding of European music: the poetic or perhaps philosophic cabaret. With the indispensable contribution of Angélica Sánchez (vocals), Maya Fernández (flute), Pau Badia (clarinet) and Miquel Ferrés (bass).
mau
24:00 H. ESPERIT!
I deiem que l’aposta de Bankrobber és encertada perquè el projecte en solitari de Mau Boada (bateria, guitarra, baix, harmònica, teclats, veu i molt més!) és de vertígen. DIfícil de descriure. Música vital, sorprenent, en permanent canvi. L’energia tel·lúrica que transmet l’esperit.
Y decíamos que la apuesta de Bankrobber es acertada porque el proyecto en solitario de Mau Boada (batería, guitarra, bajo, armónica, teclados, voz y mucho más!) es de vértigo. DIfícil de describir. Música vital, sorprendente, en permanente cambio. La energia telúrica que transmite el espíritu.
We say that Bankrobber’s proposal is on the money because the solo project of Mau Boada (drums, guitar, bass, harmonica, keyboards, vocals and much more!) it’s vertiginous. Hard to write. Vital music, surprising, in permanent change. The telluric energy that the spirit transmits!
Els concerts tindran lloc a la Jazz Cava, Rambla Montcada n.5, Vic.
Entrada: 5€ els tres concerts
Los conciertos tendrán lugar en la Jazz Cava, Rambla Montcada n.5, Vic.
Entrada: 5€ los tres conciertos
The concerts will take place at the Jazz Cava, Rbla. Montcada n.5, Vic.

Entry: 5€ for the three concerts

IMPRONIT # 47

flyer_impronit_cinquena_temporada

CATALÀ
La darrera impronit de la temporada tindrà lloc aquest dijous al bar del CC La Sedeta. Una Impronit per a l’exploració dels instruments de corda:
Marc Egea - viola de roda
Adele Madau - violí
Eduard Altaba - contrabaix
Aquest dijous 18 de juliol de 2013
Al Bar del Centre Cívic La Sedeta, carrer Sicília 321 (Gràcia-Barcelona), a les 21:30 hores.
No calen gaires presentacions per aquests tres veterans improvisadors: Marc Egea ha extret de la viola de roda sonoritats i llenguatges que representen una actualització estratosfèrica de l’instrument, Adele Madau explora les possibilitats de l’electrificació del violí i el contrabaix d’Eduard Altaba, com tots sabem, és un oceà de subtileses. Un concert memorable que us recomanem totalment. A l’agost, les impronits faran una pausa. Tornem al setembre!
CASTELLANO
La última impronit de la temporada tendrá lugar este jueves en el bar del CC La Sedeta. Una Impronit de exploración de los instrumentos de cuerda:
Marc Egea - zanfona
Adele Madau - violín
Eduard Altaba - contrabajo
Este jueves 18 de julio de 2013
En el Bar del Centr Cívic La Sedeta, calle Sicilia 321 (Gràcia-Barcelona), a las 21:30 horas.
No hacen falta muchas presentaciones por estos tres veteranos improvisadors: Marc Egea ha extraído de la zanfona sonoridades y lenguajes que representan una actualización estratosférica del instrumento, Adele Madau explora las posibilidades de la electrificación del violín y el contrabajo de Eduard Altaba, como todos sabemos, es un océano de sutilezas. Un concierto memorable que os recomendamos totalmente. En agosto, las impronits harán una pausa. Volvemos en septiembre!
ENGLISH
The last impronit of the season will take place this Thursday in the bar of the CC La Sedeta. An Impronit to explore string instruments:
Marc Egea – hurdy gurdy
Adele Madau - violin
Eduard Altaba - double bass
This Thursday the 18th of July 2013
Bar of the Centre Cívic La Sedeta, Sicília 321 (Gràcia-Barcelona), at 9:30 pm.
Presentations aren’t necessary for these three veteran improvisers:
Marc Egea has extracted sounds and languages from the hurdy gurdy that represent an stratospheric actualization of the instrument, Adele Madau explores the possibilities of the electrified violin and Eduard Altaba’s double bass, as we all know, is an ocean of subtleties. A memorable concert we recommend highly. During Agust Impronits takes a break and we return in September!

ECLÍPTICA 2013: EL CONCERT

FLYER ECLIPTICA 2013

FLYER ECLIPTICA 2013 VERSO

Un any més, la cita amb el firmament que tots esperàvem: arriba la nit d’Eclíptica 2013, amb el doble concert de presentació dels treballs sonors de les residències de Berta Puigdemasa i Marc O’Callaghan a l’Observatori Astronòmic de Castelltallat. Una nit de concerts a l’aire lliure en que l’observatori romandrà de portes obertes i posarà a l’abast diversos dispositius d’observació del cel. Berta Puigdemasa, arpista i performer, explora les possibilitats de l’arpa preparada i electrificada. Marc O’Callaghan (Coàgul), busseja en un univers sonor d’ecos industrials i vestigis ancestrals. Vine a l’Observatori Astronòmic el 20 de juliol a les 22h. L’entrada és lliure i hi haurà servei de bar i entrepans.

Un año más, la cita con el firmamento que todos esperábamos: llega la noche de Eclíptica 2013, con el doble concierto de presentación de los trabajos sonoros de las residencias de Berta Puigdemasa y Marc O’Callaghan en el Observatorio Astronómico de Castelltallat. Una noche de conciertos al aire libre en que el observatorio permanecerá de puertas abiertas y pondrá al alcance varios dispositivos de observación del cielo. Berta Puigdemasa, arpista y performer, explora las posibilidades del arpa preparada y electrificada. Marc O’Callaghan (Coàgul), bucea en un universo sonoro de ecos industriales y vestigios ancestrales. Ven al Observatorio Astronómico el 20 de julio a las 22h. La entrada es libre y habrá servicio de bar y bocadillos.

The awaited yearly  date with the firmament has arrived: Eclíptica night has arrived, with a double concert presenting the sonic Works of resident artists Berta Puigdemasa and Marc O’Callaghan at l’Observatori Astronòmic de Castelltallat.  A night of open-air concerts in which the observatory opens its doors for all to observe the sky. Berta Puigdemasa, harpist and performer, explores the possibilities of the prepared and electrified harp. Marc O’Callaghan (Coàgul), will immerse us in a sonic universe of industrial echoes and ancestral vestiges. Join us at the Astronomical Observatory the 20th of July at 22h. The entry is free and there will be a bar service with rolls available.